Donderdagavond trokken de leerkrachten van de Truiense GO!-scholen naar het bruisende hart van de stad voor een interactieve GO! after work sessie. Een mooi initiatief van de directies die ook hun leerkrachten wilden bedanken voor al het straffe werk dat ze dagdagelijks leveren. “Bovendien willen we hen samenbrengen om nieuwe ideeën uit te wisselen en zo een impact te maken op de leerkracht en het onderwijs van de toekomst”, stelt de directie van de GO!-scholen.

Het schooljaar is nu goed op dreef en daar is de Dag van de Leerkracht. “Samen schrijven onze leerkrachten een nieuw hoofdstuk van samenwerking en educatieve groei”, vertelt de directie. Gastheer voor deze unieke ‘After work’-bijeenkomst is het Cosmocafé. “Met een hapje en een drankje in de hand hebben leerkrachten van verschillende scholen en niveaus elkaar ontmoet om de leerervaring voor leerlingen van alle leeftijden te verbeteren.” Algemeen directeur Els Willems van de scholengroep Zuid-Limburg voor het GO! Is er ook bij. “Mooi om dit te zien, het positieve straalt hier in Sint-Truiden en daar kan ik alleen maar dankbaar om zijn.”

“GO!-scholen hebben altijd gestreefd naar een hoogwaardige, inclusieve en innovatieve onderwijservaring voor hun leerlingen, van kleuters van 2,5 jaar tot volwassen leerlingen van 99 jaar oud”, zeggen de schooldirecties. “In lijn met deze missie is de ‘After Work’ op 5 oktober een gelegenheid voor leerkrachten om ideeën uit te wisselen, samen te werken en nieuwe benaderingen te ontdekken om het onderwijs te verrijken. De bijeenkomst zal de weg banen voor toekomstige samenwerkingsprojecten tussen GO!- scholen, wat uiteindelijk zal leiden tot een versterkte onderwijservaring voor alle leerlingen. Deze informele en interactieve bijeenkomst zal leerkrachten in staat stellen om ervaringen te delen, te netwerken en nieuwe samenwerkingskansen te ontdekken.”

Met vrolijk pompende beats en een hapje en een drankje werd de Dag van de Leerkracht afgesloten.