Op zondag 24 mei werden 250 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 175 in Vlaanderen, 50 in Wallonië en 25 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 57 342. Dat aantal daalt met 12% per dag.

Wat betreft de hoge cijfers van Sint-Truiden die gisteren aan het licht kwamen lijkt het erop dat we ons niet ongerust moeten maken. Steven Van Gucht hierover: “De verhoging dateert vooral van 18.019 en 20 mei en ondertussen zijn er geen nieuwe gevallen in Sint-Truiden. Vanwaar die hogere cijfers dan? Dat heeft te maken met de rapportering. WE voeren twee soorten testen uit en een combinatie van de resultaten van die twee soorten heeft een vals beeld geschapen waardoor men meende in Sint-Truiden een heropflakkering te moeten vaststellen. Vanaf vu zullen we deze testen apart rapporteren. Maar er is in Sint-Truiden geen sprake van een super-cluster of een tweede golf.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 1 334 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 27 nieuwe opnames, een daling met 4% per dag
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 251 patiënten, dat is een verdere daling met 5 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 15 297 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 27 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 9 312 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 32 in de voorbije 24 uur. Van die 32 overleden 20 mensen in het ziekenhuis en 12 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 58% bevestigd door een COVID-test. Hiet stellen we een daling met 2%n per dag vast
  • Van de in totaal 9 312 overleden personen, overleed 48% in het ziekenhuis, 51% in een woonzorgcentrum, 0,3% thuis en 0,5% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (25%) als vermoede (75%) gevallen.