Ongeloof. Afschuw.  Boosheid. Onmacht. We weten niet welk we moeten gebruiken. Of eerder gewoon allemaal. Eindelijk zijn er weer dassen in ons landschap of er werden er twee waarschijnlijk vergiftigd aan hun burcht.

De Animal Rescue Service kreeg de melding van de dassenwerkgroep dat in Heers een dode das was opgehaald nabij een burcht, met de vraag hen ook meteen in kennis te stellen als wxe weer een melding zouden krijgen aangezien er verdachte omstandigheden waren.

Nog geen 24 later was het al prijs. Ze kregen vanmorgen een telefoontje van wandelaars die een jonge das vonden die nog amper ademde. De vindplaats kwam overeen met de dode das die gisteren gevonden werd. Ze belden meteen naar Jos onze contactpersoon van de dassenwerkgroep die ook meteen een inspecteur van het Agentschap Natuur en Bos contacteerde. We kwamen allemaal ongeveer op hetzelfde moment aan maar helaas verloor de jonge das zijn doodsstrijd toen ze aankwamen.

ARS is er zo goed als zeker van dat er kwaad opzet in het spel is. Er werd blijkbaar enkele dagen geleden een kip aan de ingang van de burcht gevonden. Dus vergiftiging is zeker niet uitgesloten!

Een das behoort misschien wel tot de marterachtigen maar is geen rover. Hij is eerder een trage snuffelaar die voedsel eet dat letterlijk voor zijn neus passeert. Het voornamelijk dieet van een das bestaat uit wormen, insecten en fruit. Hier en daar kan hij eens een nestje muizen, ratten opeten of van een kadaver smullen. Dus deze ‘tamme goedzak’ is zeker geen gevaar voor mens en huisdier!

De twee dassen worden momenteel overgebracht naar het Natuurhulpcentrum Opglabbeek voor verder onderzoek in de hoop de juiste doodsoorzaak te kunnen achterhalen. Ook het Agentschap Natuur en Bos zal deze zaak verder onderzoeken en in het oog houden!

Maar uiteindelijk is er slechts één grote verliezer: de natuur!