Gisteren heeft de gemeenteraad van Gingelom een herstelplan goedgekeurd. Het gemeentebestuur ondersteunt inwoners, verenigingen en bedrijven met 200.000 euro en richt een sociaal noodfonds op.

Met 134 bevestigde besmettingen of omgerekend bijna 16 bevestigde besmettingen per 1.000 inwoners hoort Gingelom vandaag bij de vijf zwaarst getroffen gemeenten in België. Daarom heeft het gemeentebestuur nu een allesomvattend herstelplan klaar, met zowel economische, socioculturele als sociale maatregelen. “We willen onze 8.368 inwoners een steuntje in de rug geven, samen met de verenigingen en de ondernemers”, zegt burgemeester Patrick Lismont (sp.a-Goesting).

Gingelom investeert 200.000 euro in het herstelplan.
-Elke inwoner ontvangt een waardebon van 10 euro die in een horeca- of handelszaak in Gingelom kan worden besteed
-We voorzien ook in een gemeentelijke tussenkomst voor ondernemingen van 250 tot 500 euro bovenop de Vlaamse hinder- en compensatiepremie en afhankelijk van de toegekende premie door Vlaio
-Tot slot voelen ook onze honderd erkende verenigingen de gevolgen van deze crisis. Daarom krijgen erkende verenigingen eenmalig een extra toelage uitbetaald in juni, die gelijk is aan de toelage van 2019.
-Daarnaast trekt het gemeentebestuur ook de sociale kaart. Het OCMW werkt aan een plan om de inwoners te ondersteunen die het zwaarst getroffen zijn door deze coronacrisis.