Een fruitboer uit Sint-Truiden is veroordeeld tot 10 maanden cel. De man werd schuldig bevonden aan het knoeien met vennootschappen.

De fruitteler had een goed draaiend fruitbedrijf in Gingelom en in Sint-Truiden. Maar door het opzetten van een constructie opgezet met vier verschillende vennootschappen en het geknoei ermee liep alles mis. Zo organiseerde hij bedrieglijk onvermogen, versluisde activa van zijn ene bedrijf naar het andere en bleek zijn boekhouding ÊÊn grote chaos. In 2019 kwam dan het faillissement. De beschuldigde betwistte voor de rechtbank de feiten niet. Volgens hem zijn vooral de Ruslandboycot Ên de internationale concurrentie de grote boosdoeners. De man gaf aan dat hij niet de bedoeling had om strafinbreuken te plegen of iemand te benadelen. Het geknoei met een put van 5,3 miljoen euro komt hem nu op 10 maanden cel te staan. Daarnaast legde de rechter hem een beroepsverbod van 8 jaar op. Aan de drie curatoren van de vennootschappen is een voorlopig bedrag van 205.000 euro toegewezen.