In de provincie Limburg is de organisatie Heem vzw gestart, om Veilig Verblijf te organiseren. Veilig verblijf is een nieuwe werkvorm binnen het Vlaamse Jeugdhulpaanbod. Dit kadert in het gewijzigde decreet jeugddelinquentierecht, waardoor de begeleiding en opvang van jongeren uit een verontrustende opvoedingssituatie volledig bij de private voorzieningen is komen te liggen. In Limburg zijn zeven voorzieningen uit diverse sectoren van de jeugdhulp (Bureau Jeugdzorg Limburg, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en Geestelijke Gezondheidszorg) een partnerschap aangegaan om Veilig Verblijf te realiseren.

Huize Sint-Vincentius, Huize Sint-Augustinus, Jongerenwerking Pieter Simenon, De Wiekslag, OOOC Kompas, O.C. Sint Ferdinand en Asster zijn de partners uit de jeugdhulp die samen met netwerk Ligant de schouders hebben gezet onder Heem vzw. Inmiddels is Kristof Vervloesem aangesteld als directeur. Hij is verantwoordelijk voor de strategische en dagelijkse werking van de nieuwe organisatie.

Tijdelijke verblijfplek
Heem vzw is een tijdelijke verblijfplek voor jongeren met complexe problematieken, die fysiek/emotioneel onbereikbaar zijn (al dan niet ten gevolge van in de jeugdhulp opgelopen kwetsuren). Zij worden in overleg met en na beslissing van de jeugdrechter verwezen naar Heem vzw, waar de deur op slot ‘kan’. Voorheen kwam deze doelgroep jongeren in gemeenschapsinstellingen terecht, maar dat is door het gewijzigde decreet jeugddelinquentierecht niet meer van toepassing. Vanaf december 2021 zal in twee eenheden het verblijf voor 12 jongeren opstarten. In oktober 2022 wordt vervolgens het verblijf uitgebreid met 6 jongeren in een derde eenheid.

210730-heem1Verbinding
Heem vzw is gericht op verbinding. Het doel is het creëren van verbinding van de jongere met zichzelf en zijn omgeving. Zo kan de onveiligheid van de situatie omgebogen worden naar voldoende veilig , zodat re-integratie in de samenleving en (her)aansluiting bij een minder ingrijpende hulpverlening mogelijk is. Het vertrekpunt zijn de wensen en verlangens van de jongere en zijn context, aangevuld met wat de jeugdrechter minimaal als maatschappelijk noodzakelijk acht. Omgekeerd conformeren de hulpverlening en de samenleving zich er ook aan om (opnieuw) verbinding te maken met elke jongere.

Hulpverleningstraject
Tijdens het verblijf bij Heem vzw wordt er een intensief hulpverleningstraject georganiseerd, in geslotenheid en op maat van elke jongere. Het traject biedt gelegenheid om de jongere en zijn context tot rust te laten komen. Informatie uit het verleden wordt mee in rekening gebracht, voor zoverre deze relevant is om het hulpverleningstraject uit te bouwen. Bijkomend volgt een interne diagnose, in functie van de ondersteuning en eventuele behandeling. Vanuit dit traject worden al vanaf het begin linken gelegd met het (intersectoraal) hulpverleningsaanbod, die het traject mee kunnen vormgeven.

Nieuwe werkgever
Heem vzw, gevestigd op Campus Stad van Asster aan de Halmaalweg 2 in Sint-Truiden, wordt een belangrijke nieuwe werkgever in Sint-Truiden. Op de website www.heemvzw.be zijn inmiddels tal van vacatures beschikbaar. Het gaat hier om een dertigtal jobs  in verschillende functies, waaronder jongerenbegeleider, nachtbegeleider, psychomotorisch therapeut, verantwoordelijke verblijfsgroepen, zorgverantwoordelijke en administratief verantwoordelijke.

Troeven
Directeur Kristof Vervloesem heeft de afgelopen maanden de contouren uitgezet en vertaald naar de operationele werking. De invulling van de vacatures is op dit moment zeer belangrijk voor de operationele start van Heem vzw. “Het is een mooie troef voor de medewerkers die we aanwerven, dat ze starten in een nieuwe organisatie. Zij krijgen de unieke kans om mee het verhaal te schrijven van Heem vzw”, vertelt hij. De vereniging van expertise is een andere troef van Heem vzw. ”Door onze samenwerking met zeven instellingen hebben we expertise vanuit agentschap Opgroeien, geestelijke gezondheidszorg en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Dat maakt dat wij een stevige basis en ondersteuning hebben”, aldus de directeur.