De Vervoerregio Limburg is op een aantal vlakken uniek in Vlaanderen. In de eerste plaats valt de vervoerregio samen met de grenzen van de provincie. Daarnaast is de vervoerregio met 42 steden en gemeenten ook de grootste vervoerregio van Vlaanderen. De vervoerregio telt ongeveer 871.000 inwoners gespreid over een oppervlakte van 2.414 km2. Dagelijks pendelen ook 73.000 Limburgers, vooral naar Antwerpen en Brussel. Deze pendelstroom is medeverantwoordelijk voor de dagdagelijkse files. Wil je hierover meedenken? Schrijf in voor de online vervoerregiodag Limburg op 2 juni

De vervoerregio Limburg wil een regionaal mobiliteitsplan uitwerken waarin Limburg ook in de toekomst leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar is. Hoe zullen we ons in Limburg op een vlotte, veilige en duurzame manier verplaatsen? Wat hebben we nodig om die nieuwe mobiliteit mogelijk te maken? Hoe zullen we ons gedrag en onze omgeving moeten aanpassen?

Uw inbreng en betrokkenheid zijn noodzakelijk om een antwoord op bovenstaande vragen te vinden. Enkel zo wordt dit een plan van en voor Limburgers, voor nu en voor de toekomstige generaties.

Door COVID-19 is de vervoerregiodag omgevormd naar een digitale editie via Microsoft Teams op 2 juni (13.30 – 15 uur). De link om deel te nemen ontvangt u na inschrijving. 

Schrijf in voor de vervoerregiodag Limburg.(opent in nieuw venster)

Zoals bij elke vervoerregio zijn er binnen de Vervoerregio Limburg ook specifieke mobiliteitsproblemen en -uitdagingen, waarvan een aantal met een rijke geschiedenis. Bijvoorbeeld de noord-zuidverbinding, de ontsluiting van Haspengouw naar de E40, de leefbaarheid van de kernen van Neerpelt en Hamont-Achel, de ondermaatse openbaarvervoerontsluiting van het Maasland en noordoost Limburg, … 

Het ontbreken van grote steden, de uitgestrektheid van de provincie, het grote buitengebied en vooral de suboptimale openbaarvervoerontsluiting hebben ertoe geleid dat vandaag de auto nog steeds de overhand heeft. 

De laatste decennia heeft de provincie zich meer en meer ontwikkeld als dé fietsprovincie van Vlaanderen. Deze bewering is zeker waar, maar geldt slechts voor het recreatieve verkeer. De omslag naar het duurzaam functioneel verkeer moet nog komen. Naast de definitieve doorbraak van de e-bike en de steeds groeiende duurzame bewustwording bij de Limburgers, zal het uitbouwen van een volwaardig fietssnelwegennetwerk hierbij een cruciale rol spelen.