De land- en tuinbouwsector wordt hard getroffen door de maatregelen die worden genomen in de bestrijding van het coronavirus. Om onze landbouwers tegemoet te komen, stelt de overheid enkele steunmaatregelen voor.

Hilde Vautmans legt de genomen maatregelen even uit.

 • Vele land- en tuinbouwbedrijven kampen met een tekort aan arbeidskrachten. De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zorgen er namelijk voor dat seizoensarbeiders niet tot in België geraken door reisbeperkingen. Daarom zullen er enkele belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd wat betreft seizoensarbeid:
  • De quota of het aantal dagen die gelden voor seizoensarbeid, worden in 2020 verdubbeld voor de gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouwsector. 
   • 30 dagen worden 60 dagen (landbouw)
   • 65 dagen worden 130 dagen (tuinbouw)
   • 100 dagen worden 200 dagen (witloof-, champignon- en fruitteelt)
  • Uitbreiding van het aantal dagen seizoensarbeid in de volledige fruitteeltsector van 65 naar maximum 100 dagen per kalenderjaar. Het gaat om maximum 33 % van het aantal gelegenheidswerknemers dat in het voorgaande jaar is tewerkgesteld door de onderneming. Een aanvraag moet worden ingediend bij het Paritair Comité en bij het Sociaal Fonds Tuinbouw. Door de verdubbeling van de quota voor 2020, wil dat dus ook zeggen dat er dit jaar 200 dagen seizoensarbeid in de fruitteelt is toegelaten.
 • Ook belangrijk om te weten is dat het Departement Landbouw en Visserij heeft laten weten dat de indiendatum voor de verzamelaanvraag is uitgesteld tot 15 mei.
 • Voor de export zullen er ‘green lanes’ voorzien worden, waardoor de grenscontroles op voedingsproducten niet langer dan 15 minuten zouden mogen duren. 

Uiteraard is er nog één probleem, namelijk het binnenkomen van ons land voor vreemde arbeidskrachten. De Polen mogen bijvoorbeeld wel Duitsland binnen, maar niet België…