Huurderssyndicaat niet mals voor schepen Engelbosch

Algemeen

Het Huurderssyndicaat moest via de krant vernemen dat de samenwerking met de stad Sint-Truiden wordt stopgezet. Ze willen een aantal grote bedenkingen rond belangenvermenging in St Truiden tegen het licht houden.

De samenwerking tussen het Huurderssyndicaat en de stad Sint -Truiden werd in 2007 overeengekomen.

Dankzij deze samenwerking heeft de stad de diensten van het Huurderssyndicaat op zijn grondgebied gekregen, onder de vorm van een wekelijkse zitdag en krijgen alle private en sociale huurders van St Truiden een gratis adviesgesprek.

Geen besparingsmaatregel

“Dankzij de zitdagen van het Huurderssyndicaat is er een serieuze drempelverlaging voor maatschappelijk kwetsbare personen. Deze drempelverlaging is broodnodig, aangezien vooral voor deze het recht op wonen door de heersende wooncrisis meer dan ooit in het gedrang komt” zegt Els Brans van het Huurdersyndicaat.

“Een besparingsmaatregel kunnen we dit ook niet noemen, aangezien het Huurderssyndicaat slechts een schamele € 1643 gemiddeld per jaar ontvangt van de stad voor het wekelijks organiseren van een zitdag op hun grondgebied en een eerste gratis adviesverlening aan alle huurders van St Truiden. In 2019 werden er zo 398 adviesgespreken gehouden met kwetsbare huurders uit St Truiden”, aldus Els Brans.

Belangenvermenging?

Dus rijst de vraag: wat is de achterliggende reden van deze maatregel, waarin het Huurderssyndicaat als organisatie zelfs niet gehoord werd door de bevoegde schepen? Els Brans: “Ligt het antwoord misschien in het feit dat Jelle Engelbosch naast schepen van wonen ook nog vastgoedmakelaar is, waarbij hij staat voor de belangen van de eigenaars. Naast vastgoedmakelaar is hij ook nog eens de voorzitter is van het Sociaal verhuurkantoor Land van Loon. Laat het nu net zo zijn dat het Huurderssyndicaat de laatste tijd heel wat dossiers heeft lopen tegen het Land van Loon, waarin onder andere de rechten op degelijke huisvesting van de huurders geschonden worden en de herstellingskosten die wettelijk voor de verhuurder zijn verhaald worden op de kwetsbare huurder.” Het Huurderssyndicaat heeft hierbij klachten lopen bij de Vlaamse ombudsdienst aangezien het Land van Loon woningen verhuurt die onbewoonbaar verklaard werden, met risico op CO-vergiftiging en brandgevaar.

“Een ding staat vast. Door het stopzetten van de samenwerking maakt de stad zijn kwetsbare huurders, voor wie het recht op een degelijke en betaalbare woning in het gedrang komt, nog meer monddood”, besluit de coördinator van het Huurderssyndicaat..

Voor meer info kan u zich wenden tot Els Brans, coördinator van het Huurderssyndicaat op 0497/233473

Geen reacties

Deel jouw reactie met de bezoekers van Truiensnieuws.be

Algemeen
Belgische aardbeien op zijn best!

De Spaanse aardbeitelers zien hun omzet fors dalen (-50 procent) als gevolg van de coronacrisis. Het transport zal daar ook wel een reden voor zijn, dus een reden te meer om aardbeien te eten met een kleine ecologische voetafdruk en veel lekkerder en sappiger dan de producten van de Spaanse …

Algemeen
Weer 12 Limburgse doden te betreuren

We kregen een dagelijkse update van het Sint-Trudo Ziekenhuis update van de aantallen, hier lokaal in Sint-Truiden. Er verblijven in totaal 63 corona patiënten, 6 mensen zijn ontslagen (48 in totaal), er werd 1 transfer gedaan (26 in totaal) en we betreuren 4 overlijdens (27 in totaal). Voor wat Limburg …

Algemeen
Kledingketen e5 mode vraagt bescherming tegen schuldeisers

De Belgische kledingketen e5 mode heeft de ondernemingsrechtbank van Dendermonde gevraagd om een procedure van gerechtelijke reorganisatie (WCO, Wet Continuïteit Ondernemingen) op te starten. De keten wordt hard getroffen door de coronacrisis en ziet geen andere oplossing dan bescherming te vragen tegen de schuldeisers. Door de gedwongen sluiting van de …

%d bloggers liken dit: