“Net zoals vorig jaar heeft Corona ook in 2021 een impact gehad op de traditionele criminaliteitsfenomenen. Het aantal diefstallen en feiten van afpersing daalde verder in vergelijking met 2020 (-10%). Het aantal woninginbraken en inbraakpogingen nam ook verder af (-16%), net als de diefstallen uit of aan voertuig (-19%) en autodiefstallen (-59%).  Het aantal fietsdiefstallen (145), bromfietsdiefstallen (13), werfdiefstallen (13) en winkeldiefstallen (45) kende dan weer een stijging.”, zegt korpschef Steve Provost.

Het leven speelde zich in 2021 nog grotendeels online af en dat merken we ook in het hoge aantal onlinemisdrijven. De bedragen die de daders proberen buit te maken stijgen jaar na jaar. In 2020 werden 112 feiten aangegeven voor een bedrag van € 773.460. In 2021 waren dat 133 feiten voor een bedrag van € 1.264.350. We blijven als politiezone daarom extra aandacht schenken aan cybercriminaliteit en hoe je vermijdt om er slachtoffer van te worden. Om de burgers nog beter te kunnen informeren, werd de brochure “Cybercriminaliteit dichterbij dan je denkt” opgesteld en we richten in 2022 ook verschillende infosessies in waarbij collega’s toelichting geven over veilig en verantwoord internetgebruik.

“Ook in onze eigen werking zetten we veel meer in op digitaliseren. Dit levert niet alleen tijdswinst op, maar is ook efficiënter en ecologischer. Zo kunnen de wijkinspecteurs nu bijvoorbeeld met hun smartphone adreswijzigingen doorvoeren, proberen we online meetings zoveel mogelijk te promoten.”, aldus burgemeester Dries Deferm van Nieuwerkerken.

“Verkeersveiligheid is en blijft een prioriteit voor ons. We stellen vast dat veel chauffeurs erg hardleers zijn, ondanks de vele preventieve campagnes. Zo blijft het aantal verkeersinbreuken stijgen. Het aantal feiten van drugs- en alcohol in het verkeer kende in 2021 bijna een verdubbeling.”, zegt burgemeester Patrick Lismont van Gingelom.

Ondanks de coronamaatregelen werden er in 2021 verschillende projecten op poten gezet.  Er werd een nieuw GAS-reglement goedgekeurd, er werd een overlastteam opgericht en ons team dierenpolitie werd sterk uitgebreid.

“Daarnaast blijven we inzetten op moderne middelen en technieken om de veiligheid in de politiezone te blijven verzekeren. Zo werd er overgegaan tot de aankoop van een drone. Drones bij de politie zijn niet langer een science fiction gegeven. De drone zal ingezet worden om toezicht te houden bij ordediensten, om de interventieploegen op het terrein de nodige ondersteuning aan te bieden of om bepaalde noodsituaties haarfijn in beeld te brengen. Een collega is al geslaagd voor de theoretische en praktische opleiding om met een drone te mogen vliegen, een tweede zal binnenkort starten met de opleiding.”, zegt waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers van de Stad Sint-Truiden.

Op 1 januari 2021 is de samenwerking tussen de politiezones Sint-Truiden – Gingelom -Nieuwerkerken, kanton Borgloon en Tongeren-Herstappe gestart. De eerste evaluatie was positief. De bestaande samenwerking wordt dan ook verdergezet en waar mogelijk zelfs nog verder uitgebreid.

“Na 2 uitdagende jaren kijken we vol vertrouwen uit naar 2022. We willen alle medewerkers bedanken voor hun flexibiliteit, hun inzet en om steeds klaar te staan voor de inwoners van de politiezone!”, besluit korpschef Steve Provost.

Link naar het jaarverslag 2021: Jaarverslagen | Lokale Politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken

Link naar de afbeeldingen: https://we.tl/t-BkjyAR7WsP