Deze week starten de eigenaars van het Alstergoed met de opruiming van het bos ter hoogte van Kerkom Dorp 117 tot 148. Het zal tijdelijk even op een slagveld lijken, maar heb vertrouwen, het komt goed!

Eerst zullen de dode bomen en resten van de stormschade uit 2016 worden verwijderd. Daarna komt de ongewenste beplanting aan de beurt, en tenslotte worden de resterende boomstronken uitgefreesd en het maaiveld hersteld.

Nieuwe aanplantingen van haag en solitairen volgen deze winter.

Dit alles gebeurt uiteraard volgens het goedgekeurde NatuurBeheerPlan en in overleg met het Agentschap Natuur en Bos.