Er doen nog steeds valse berichten die van de Federale Politie en Europol lijken te komen de ronde.

Je wordt zogezegd opgeroepen in verband met zedenfeiten. Het bericht komt zeer gewichtig en dwingend over. De bedoeling is je bang te maken en geld af te persen. Deze vorm van oplichting is niet nieuw, maar blijft hardnekkig circuleren en maakt veel mensen bang.

Je kreeg zelf een dergelijk bericht? Geen paniek.

  • Antwoord niet op de e-mail.
  • Bewaar de e-mail of print hem af en doe een aangifte bij de politie.
  • Markeer het bericht als SPAM of ongewenst.
  • Blokkeer de afzender.

Je kreeg een dergelijk bericht en reageerde erop. Wat nu?

  • Contacteer je bank en/of Cardstopop 070 344 344 als je geld hebt overgemaakt aan de oplichter. Op die manier kunnen eventuele frauduleuze transacties geblokkeerd worden.
  • Wil je fraude melden, dan kan je bij je bank terecht op een speciaal nummer: https://beschermjezelfonline.be/bank-contacteren-voor-hulp
  • Doe een aangifte bij de lokale politie van je woonplaats. Verzamel zo veel mogelijk gegevens en neem deze mee als je een aangifte gaat doen.