De Vlaamse taskforce keurde vandaag een verdere versoepeling van de bezoekregeling in de Vlaamse woonzorgcentra goed. Het is een belangrijke stap voor bewoners en hun familie. Woonzorgcentra krijgen de vrijheid om – weliswaar met respect voor de geldende veiligheidsvoorschriften – een bezoekregeling op maat van hun woonzorgcentrum en zelfs op maat van de individuele bewoner uit te werken. De versoepeling gaat in vanaf 10 juni.

Vanaf 8 juni mogen we allemaal meer sociale contacten hebben. In het verlengde hiervan kunnen ook de woonzorgcentra meer bezoek toelaten en bewoners de mogelijkheid geven de voorziening te verlaten. Toch is het virus nog niet verdwenen, en zijn de bewoners een heel kwetsbare risicogroep voor besmettingen. Veilig bezoek organiseren is met andere woorden een moeilijke evenwichtsoefening tussen veiligheid en warmmenselijkheid.

De concrete situatie kan heel erg verschillen, zowel tussen woonzorgcentra als tussen verschillende afdelingen en zelfs individuele bewoners. Omdat woonzorgcentra zelf het best kunnen inschatten wat binnen hun specifieke situatie kan, krijgen zij de mogelijkheid om na te gaan welke bezoekvormen voor hen het best passen.

De veiligheid van de bewoners en medewerkers blijft uiteraard voorop staan bij de organisatie van het bezoek. Elk woonzorgcentrum zal zelf beslissen hoe ze het bezoek organiseren, hoe lang het kan duren, wat de bezoekmomenten zijn, welke veiligheidsmaatregelen er gelden, en hoeveel bezoekers maximaal (gelijktijdig) zijn toegelaten (met het maximum dat de Nationale Veiligheidsraad bepaalt). De haalbaarheid voor de voorziening, de medewerkers en de infrastructuur zijn daarbij de toetssteen. Voor het inschatten van de bezoekmogelijkheid houdt het woonzorgcentrum ook rekening met de kwetsbaarheid van zijn bewoners. Bezoekmogelijkheden kunnen verschillen per afdeling of bewoner naargelang bewoners bijkomende gezondheidsproblemen hebben die hen extra kwetsbaar maken.  

Daarnaast legt de Vlaamse taskforce een aantal minimale veiligheidscriteria op, zoals:

  • 1,5 meter afstand houden.
  • Al het bezoek moet nog minimaal een stoffen mondmaskers dragen (behalve in open lucht).
  • Correcte handhygiëne is verplicht
  • De ruimte waar het bezoek plaatsvindt en het bezoekerstoilet na elk bezoek reinigen en desinfecteren en voldoende verluchten.
  • Elk bezoek registeren.

Bezoek in open lucht is nog altijd te verkiezen, maar bezoek is in principe ook mogelijk in een bezoekersruimte, op de kamer van bewoners en ook in gemeenschappelijke ruimtes. De voorzieningen kunnen binnen de eigen mogelijkheden bepalen om cafetaria’s en restaurants opnieuw te openen.

Het belangrijkste is de mogelijkheid om “bezoek op maat” te organiseren. Omdat concrete situaties zullen verschillen is een heldere communicatie naar de bewoners en de families cruciaal. Zo kan er onbegrip vermeden worden. Om de veiligheid en gezondheid van de bewoners te garanderen zal het ook nodig zijn dat alle bezoekers hun verantwoordelijkheid nemen en de veiligheids- en hygiënische regels strikt naleven.

Margot Cloet: “Zorgnet-Icuro is blij met dit afsprakenkader waarin er voldoende ruimte is voor de directies van de woonzorgcentra om een aangepaste regeling uit te werken en dit met het oog op de kwaliteit van het leven van de bewoner. De situaties van elke bewoner,  maar ook de mogelijkheden van elk woonzorgcentrum kunnen immers heel erg verschillen (beschikbaar personeel, infrastructuur, aantal besmettingen…). Vele bewoners en familieleden verlangden de laatste weken naar een grotere fysieke nabijheid tijdens het bezoek. We zijn blij dat we ook met de woonzorgcentra nu stap voor stap kunnen evolueren naar het “nieuwe normale” leven. En daar hoort veilig bezoek zeker bij”.