Met trots kondigt Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand aan dat het zich op 1 oktober vestigt op de Welzijnscampus in Sint-Truiden. Dan verhuizen de volwassenenwerkingen Limes 1 en Limes 2 van de gebouwen van Asster naar een eigen nieuwbouw aan de Ziekerenweg 62. Daarnaast wordt hier een nieuwe volwassenenwerking opgestart, Origo genaamd.

Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand beschikt over 125 jaar ervaring en wil met aangepaste voorzieningen blijven inspelen op nieuwe noden van jongeren en volwassenen en hun context. We bieden een breed zorgaanbod aan voor jongeren en volwassenen en hun context met een specifieke ondersteunings- en/of onderwijsbehoefte, gefocust op het vinden van hun plaats in de maatschappij.
O.C. Sint-Ferdinand biedt een veilige thuis en werkplaats aan waar onze cliënten zich goed voelen en zichzelf kunnen zijn. Er zijn tal van voorzieningen in Limburg, waaronder in Lummen, Hasselt, Leopoldsburg en Sint-Truiden, waar we verblijf, woonondersteuning en dagopvang en aanbieden. Daarnaast biedt O.C. Sint-Ferdinand mobiel/ambulante begeleiding en begeleid wonen aan in de regio’s Lummen, Leopoldsburg en Hasselt-Sint-Truiden. Volwassenen met een beperking kunnen een beroep doen op O.C. Sint-Ferdinand met zowel een persoonsvolgend budget als binnen RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening).
Werkingen Sint-Truiden
Onze werkingen in Sint-Truiden, Limes 1, Limes 2 en Origo, bieden een warme thuis en dagopvang aan 30 personen. Het gaat hier om volwassenen met een interneringsstatuut of gedrags- en emotionele stoornissen. In deze besloten tehuizen heeft elke bewoner zijn eigen begeleider. Samen met de begeleider werkt elke bewoner aan de uitbouw van een nieuwe toekomst. In kleine stapjes leren zij omgaan met vrijheden, verantwoordelijkheden en moeilijke momenten. Op die manier wordt Sint-Truiden weer een beetje meer zorgstad.