De eerstelijnszone Haspengouw opteert voor twee vaccinatiecentra: één in Sint-Truiden en één in Borgloon. Op die manier kan de nabijheid gegarandeerd worden voor elke inwoner van Haspengouw.

Vaccinatiecentrum Sint-Truiden
Binnenkort worden de 56.000 inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken gevaccineerd in de Minderbroederssite in Sint-Truiden. Deze grote site staat momenteel vrij en is goed onderhouden en beschikbaar. Ze kan snel en eenvoudig ingericht worden om tot het einde van het jaar dienst te doen als vaccinatiecentrum. De grootte en functionele vereisten voldoen aan de richtlijnen van de Vlaamse overheid. De Minderbroederssite ligt in het centrum van de stad en is gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Verder zal er voldoende parkeergelegenheid voorzien worden. Zo zal het Minderbroedersplein exclusief ingericht worden als parkeerruimte voor mensen die met de wagen naar het vaccinatiecentrum komen. Zij zullen hier gratis gedurende de duur van hun vaccinatie kunnen parkeren. Een aangepaste signalisatie en verkeersgeleiding zal zorgen voor een vlotte doorstroom naar en van de parking.

Zeven dagen op zeven / vrijwilligers
Van zodra de vaccins er zijn is het de ambitie om zeven dagen op zeven te vaccineren. Om 4 vaccinatielijnen tegelijk actief te hebben, is er heel wat medisch personeel nodig. Samen met de eerstelijnszone Haspengouw zullen we op zoek gaan naar medewerkers. Ondertussen hebben al verschillende inwoners zich opgegeven als vrijwilliger om mee te helpen in het centrum. Mensen met een medische achtergrond kunnen zich opgeven als vrijwilliger om mee te werken in het vaccinatiecentrum van Sint-Truiden via https://www.sint-truiden.be/vrijwilligers-vaccinatie

Samenwerking
“Hoop voor de toekomst is de kracht van vandaag,” zegt burgemeester Veerle Heeren uit Sint-Truiden. Burgemeesters Dries Deferm (Nieuwerkerken), Patrick Lismont (Gingelom) en Veerle Heeren (Sint-Truiden) engageren zich in samenwerking met de eerstelijnszone Haspengouw, dokter Vandervelden om al hun inwoners vlot en volgens de Vlaamse richtlijnen de volgende maanden te vaccineren.

Panishof
In Borgloon wordt ontmoetingscentrum het Panishof dan weer het toekomstige vaccinatiecentrum. Dit zal dienst doen voor de inwoners van Borgloon, Wellen, Kortessem en Heers. Er is gekozen voor dit gebouw omdat het centraal gelegen is binnen de vier gemeenten, en omdat het voldoende groot is voor deze grootschalige operatie.