Het zorgbedrijf Sint-Truiden wil de ligdagprijs voor de woonzorgcentra Villa Rosa en het Meiland indexeren met een verhoging van meer dan 100 euro per maand omdat de onkosten blijven stijgen. De partij Vooruit dringt erop aan de verhoging niet door te voeren. “De bedragen die zorgvragers maandelijks neertellen liggen nu al duurder dan in de rest van Limburg”, klinkt het. “Wij werken met marktconforme prijzen en zorgen voor iedereen die zorg nodig heeft”, reageert schepen Pascy Monette (Open Vld).

“De belangrijkste redenen voor de verhoging zijn de toegenomen personeelskosten, de energiekosten en de kosten voor levensmiddelen”, steekt schepen Pascy Monette (Open Vld) van wal. Maar gemeenteraadslid Filip Moers (Vooruit) ziet dat enigszins anders: “In 2015 bedroeg de dagprijs in Sint-Truiden 42 euro. In 2021 bedroeg dat 64 euro, en na de verhoging komt het dagbedrag op 67 euro neer. Deze prijsverhoging is compleet onverantwoord. De nu geplande verhoging treft vooral de mensen met de laagste pensioenuitkeringen. Waarom gebruikt men het overschot van 100.000 euro niet? Daar gaat het stadsbestuur nu haar schulden mee aanzuiveren!” Moers vindt het niet kunnen dat de vele schenkingen van Truienaren aan het OCMW niet mee over zijn gegaan naar het Zorgbedrijf. “Vóór de verzelfstandelijking ressorteerde Villa Rosa en het Meiland onder het OCMW. Het OCMW had een uitgebreid patrimonium.  Dit vastgoed kwam uit erfenissen, legaten en schenkingen van warmhartige burgers die zo de sociale doelstellingen van het OCMW wilden ondersteunen.  De pachten uit deze gronden zorgden voor een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 420.000 euro: Dit betekende een structurele en stabiele inkomstenstroom en ruimte om prijsschokken op te vangen. Dit vastgoed werd echter niet mee overgedragen aan het zorgbedrijf, maar kwam onder beheer van de stad. Die verkoopt dit patrimonium nu massaal om zijn luxeprojecten te bekostigen. De schenkers draaien zich om in hun graf”, stelt Moers.

Zorgcoördinator

Schepen Pascy Monette gaat niet akkoord: “Wij krijgen de nodige financiële middelen van de stad om de zorg in de twee woonzorgcentra goed te laten verlopen. Daarnaast is er een zorgcoördinator die elke vraag van elke zorgbehoevende van a tot z bekijkt en bespreekt. Soms zijn mensen gebaat met een dagopname of een kortverblijf. Onze woonzorgcentra merken dat bewoners gemiddeld zo’n twee jaar in een rusthuis verblijven. Dat is een duidelijke tendens.”

Melkkoe

Fractieleider Gert Stas (Vooruit) vindt het beschamend dat het Zorgbedrijf een melkkoe is geworden op kap van de bejaarden. Gert Stas: “We zien nu dat als het goed gaat de toelage aan het zorgbedrijf verlaagd wordt en als het slecht gaat de prijs voor de inwoners verhoogd wordt. Ondertussen worden de reserves van het OCMW opgesoupeerd. De stad wrijft in zijn handen. Het Zorgbedrijf doet zijn best, maar wordt gebruikt om een spilziek stadsbestuur te depanneren, terwijl het eigenlijk moet bezig zijn met het aanbieden van goede zorg. Onze partij Vooruit zal deze onnodige verhoging dus niet mee goedkeuren”, zegt Stas. Schepen Monette reageert: “Ik besef dat een verblijf in een woonzorgcentrum kostelijk is en sommige bewoners niet toekomen met hun inkomen uit pensioen en eventuele aanvullende tegemoetkomingen van de overheid.  Toch wil ik benadrukken dat bewoners die over onvoldoende middelen beschikken om de verblijfsfactuur te betalen, steeds op gepaste hulp van het OCMW kunnen rekenen. Bovendien krijgt elke bewoner in onze woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland eenzelfde kwaliteitsvolle diensteverlening en dit staat los van zijn of haar financiële draagkracht. Wij hebben er als organisatie ook voor gekozen om meer personeel in te zetten op de afdelingen dan wettelijk verplicht is. Dit omdat we een warme en kwaliteitsvolle zorg waarbij er nog tijd en ruimte is voor de bewoner, belangrijk vinden. Bij de oprichting van het Zorgbedrijf is er tussen het OCMW en het Zorgbedrijf Sint-Truiden een beheersovereenkomst afgesloten waarbij onder meer de gebouwen die kaderen binnen de zorgverlening werden toegewezen aan het Zorgbedrijf.  Voor het overige staat dit los van het financieel beleid van het OCMW”, besluit Monette. 

(In beeld: Eén van de woonzorgcentra van de stad, Villa Rosa – ©Rudi De Cock)