Sint-Truiden vraagt inwoners na te denken over een leefbare toekomst van hun stad

Algemeen

Op 12, 14, 26 en 27 november en op 3 en 4 december organiseert Sint-Truiden zes klimaatcafés op verschillende locaties in het centrum en de deelgemeentes. Met dit participatieproject geeft de stad haar inwoners inspraak in het klimaatactieplan dat eind dit jaar zal worden afgerond.

Sint-Truiden ondertekende vorig jaar een vernieuwd Europees Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Hiermee engageert de stad zich om de CO2-emissie op haar grondgebied tegen 2030 met 40% terug te dringen. Een heldere ambitie, die ook is opgenomen in het bestuursakkoord.

Concrete acties
Het stadsbestuur stelt hiervoor momenteel een duidelijk klimaatplan op met concrete acties om de energiedoelstellingen effectief in de praktijk te brengen. Eind dit jaar moet het plan rond zijn, maar voor het zover is zal de stad ook haar inwoners vragen om hieraan mee te werken. 

“Hiervoor organiseren we deze en volgende maand zes klimaatcafés in ons centrum en onze kerkdorpen. Hierbij denken we samen met de Truienaren na over welke maatregelen we rond specifieke thema’s kunnen nemen om iets te doen aan de klimaatverandering. Met een drankje bij de hand houden we het luchtig en gemoedelijk”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Klimaatenquête
Op de inspraakmomenten kunnen inwoners onder meer aangeven hoe ze denken dat huishoudens klimaatvriendelijk kunnen worden, hoe de duurzame mobiliteit van de toekomst eruit ziet, wat de landbouwsector moet doen voor ons leefmilieu en welke rol de industrie kan spelen in de realisatie van de klimaatdoelen. Elk klimaatcafé duurt ongeveer twee uurtjes, inclusief ontvangst en napraten.

“We hopen de Truienaren massaal te begroeten op de klimaatcafés. Dit is hun kans om eigenhandig mee te werken aan een leefbare toekomst van hun stad. Dat is enorm belangrijk. Voor wie niet langs kan komen op een café, hebben we daarom ook een klimaatenquête opgesteld. We willen echt dat alle inwoners hun inbreng geven”, besluit schepen van Duurzaamheid en Energie Ingrid Kempeneers. 

Praktisch
De klimaatcafés vinden plaats op:

  • dinsdag 12 november van 19u tot 21u in café ’t Elfde Gebod (Sint-Genovevaplein 15, Zepperen);
  • donderdag 14 november van 19u tot 21u in café Bink (Naamsesteenweg 469, Kerkom);
  • dinsdag 26 november van 19u tot 21u in café De Kring (Leeuwerweg 107, Wilderen);
  • woensdag 27 november van 19u tot 21u in café Bij Voetje (Helshovenstraat 9, Groot-Gelmen);
  • dinsdag 3 december van 19u tot 21u in café De Drie Gezusters (Brustem-Dorp 78, Brustem);
  • woensdag 4 december van 19u tot 21u in café Burn-Out (Gorsemweg 168, Nieuw Sint-Truiden).

Meer info over de klimaatcafés staat gebundeld op www.sint-truiden.be/klimaatplan. Daar kunnen geïnteresseerden ook de klimaatenquête invullen. Dat duurt amper vijf minuutjes.

Geen reacties

Deel jouw reactie met de bezoekers van Truiensnieuws.be

Algemeen
1
“Pandemie is nog niet voorbij. U bent de oplossing”

“De heropflakkering die we in ons land zien is niet uniek in Europa. Alle landen om ons heen worden – in verschillende mate – geconfronteerd met een toename van de cijfers. Sommige landen nemen nieuwe maatregelen. Groot-Brittannië bijvoorbeeld, beperkt de bijeenkomsten en legt ook nieuwe beperkingen op aan de horeca. …

Algemeen
Sint-Truidense horeca: “In tijden van crisis moeten we ons verenigen”

Horeca Sint-Truiden gaat een samenwerking aan met aankoopgroep Trinity Purchasing en bundelt de krachten voor een sterkere horeca. “Ik spreek voor al mijn collega’s als ik stel dat 2020 een bijzonder moeilijk jaar is waarin het noodzakelijk is om alle kosten en uitgaven te blijven herbekijken, zegt Koen Francis, voorzitter …

Algemeen
Speelplein ‘Het Koekje’ op Sint-Pieter krijgt een nieuw kleurtje.

    Met het project Buitenpret ging de stad Sint-Truiden op zoek naar de behoefte van Truienaren aan toegankelijke kind- en jeugdvriendelijke buurtontmoetingsplaatsen. Ook voor speelplein ‘Het Koekje’ op Sint-Pieter werd een grondige analyse gemaakt en een buurtoverleg georganiseerd om na te gaan hoe het speelterrein kon worden aangepast aan …

%d bloggers liken dit: