De coronacijfers blijven de goede richting uitgaat in ons land. “Extreem gunstig”, noemt Yves Van Laethem ze op de persconferentie van het Crisicentrum. Alle cijfers dalen, behalve het aantal besmettingen.

Op zondag 17 mei werden 279 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 147 in Vlaanderen, 108 in Wallonië en 22 in Brussel. We hebben geen informatie over de woonplaats van de overige 2 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 55 559. Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 1 614 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 43 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 342 patiënten, dat is een verdere daling met 3 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 14 657 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 27 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 9 080 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 28 in de voorbije 24 uur. Van die 28 overleden 16 mensen in het ziekenhuis en 12 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 75% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 9 080 overleden personen, overleed 48% in het ziekenhuis, 51% in een woonzorgcentrum, 0,2% thuis en 0,4% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (23%) als vermoede (77%) gevallen.

Steven Van Gucht stipt op de persconferentie het belang aan van contact tracing. “Zoals u weet zijn we sinds begin mei begonnen met het versoepelen van de maatregelen”, zegt Van Gucht. “We onderhouden meer contacten en er zijn dus meer risico’s. De gevolgen daarvan gaan we pas binnen enkele weken zien. Contactonderzoek is essentieel om te vermijden dat een tweede uitbraak er komt. Mensen die denken dat ze besmet zijn, moeten zich zo snel mogelijk laten testen en de contacten moeten in kaart gebracht worden. Als we hieraan meewerken, is het een goede manier om ieders veiligheid te garanderen.”

Het aantal aangegeven contacten is laag, zegt Van Gucht, en minder dan aangenomen wordt. “Mogelijk is dat het gevolg van schaamte over de contacten die mensen wel gehad hebben. Heb geen schroom; dit is volledig anoniem en er gaan geen mensen op basis van hun mededelingen, al dan niet correct, bestraft of beboet worden. Speel open kaart.”

Van Gucht heeft het ook over het gewicht van mensen. Uit onderzoek is gebleken dat het bij velen stijgt. “Heb daar aandacht voor en grijp uw kans om buiten te bewegen”, klonk het.

Uit een grootscheeps onderzoek (40.000 deelnemers) blijkt dat de crisis zorgt voor een meer zittende levensstijl, dankzij het telewerken, het binnenblijven en de preteaching. 56 procent van de ondervraagden geeft aan meer dan 8 uur te zitten, en dat moet doorbroken worden door meer kansen op sportieve activiteiten die vandaag ingaan. Een kwart van de ondervraagden heeft het ook moeilijk met hun gewicht: 25 procent blijkt aangekomen te zijn in deze coronacrisis. Dus nog een reden te meer om meer te bewegen.