Bij de oprichting van het Zorgbedrijf Sint-Truiden werden een aantal gebouwen overgedragen aan het Zorgbedrijf, waaronder het Kapucijnenklooster aan de Clement Cartuyvelstraat. Een aantal van deze ruimtes bleven echter in gebruik door het OCMW/stad Sint-Truiden en dienen tot op heden als kantoorruimte en Sociaal Huis.
Tussen het OCMW/Stad en Zorgbedrijf werd dan ook een beheersovereenkomst afgesloten met een regeling i.v.m. de vergoeding voor het ter beschikking stellen van deze ruimtes aan het OCMW/Stad. In het afgesproken huurcontract zou het Zorgbedrijf vanaf 2019 hiervoor 20.958,33 euro per maand ontvangen (jaarbasis 251.500 euro). Op 21 juni ‘18 keurde het OCMW deze regeling goed, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn deed dit nog eens over op 30/9/2019.
Tot op heden heeft het Zorgbedrijf echter nog niets ontvangen voor het ter beschikking stellen van deze gebouwen. Dit betekent dat het Zorgbedrijf jaarlijks 251.000 euro niet kan ontvangen, ondanks de gemaakte afspraken. Daarenboven worden de kosten voor het gebruik (verwarming, elektriciteit, papierverbruik, telefoon, onderhoud, informaticamateriaal, meubilair, …) ondertussen betaald door het zorgbedrijf.
Het huurcontract werd al in 2018 goedgekeurd door het Zorgbedrijf en ligt sindsdien klaar voor ondertekening door de stad Sint-Truiden. Sp.a, bij monde van Filip Moers, wil dat Sint-Truiden zich houdt aan zijn eigen afspraken en het contract ondertekent. Een toegevoegd punt aan de agenda van de gemeenteraad werd ingediend, jhopelijk op tijd en aan het goede e-mailadres gericht..