Nu een mogelijke versoepeling van de maatregelen in mei al maar vaker ter sprake komt, dringen zich nieuwe stappen op om de veiligheid van de Truienaren te waarborgen. De aankoop van herbruikbare mondmaskers voor alle inwoners van Sint-Truiden is één van de maatregelen, die vandaag in het schepencollege is goedgekeurd.

Verwacht wordt dat er snel richtlijnen zullen komen vanuit de Federale overheid rond het dragen van mondmaskers eens de coronamaatregelen zullen versoepeld worden. Toch is nu al duidelijk dat mondmaskers, naast social distancing en hygiënemaatregelen, een grote rol zullen spelen.

“Het dragen van een mondmasker zal het nieuwe normaal worden, wanneer je mensen ontmoet zodat je andere mensen kan beschermen tegen de overdraagbaarheid van het virus. Daarom wil de stad Sint-Truiden ervoor zorgen dat elke Truienaar kan beschikken over een herbruikbaar mondmasker” zegt burgemeester Veerle Heeren.

Na een intensieve zoektocht de afgelopen weken keurde het schepencollege van Sint-Truiden vandaag de bestelling van 45.000 mondmaskers goed.
Nog eens 45.000 stuks zullen worden besteld via de samenaankoop van de provincie en tot slot zullen een vijftigtal vrijwilligers elk nog eens 100 maskers maken. Elke Truienaar zal een herbruikbaar mondmasker krijgen.
Het schepencollege van Sint-Truiden kiest uitdrukkelijke voor een traject dat berust op drie pijlers dat gericht is naar inwoners, activiteiten en doelgroepen.

“Eerste pijler is ervoor zorgen dat alle inwoners een herbruikbaar mondmasker krijgen en de nodige instructies voor gebruik. De stad heeft zich ingeschreven in het aanbod van de provincie Limburg via het platform Proclim. Bovendien is er ook een bestelling gebeurd om een voorraad herbruikbare mondmaskers aan te leggen voor de toekomst”, zegt schepen van ruimtelijke ordening en wonen Jelle Engelbosch.

“Tweede pijler is ervoor zorgen dat men bij de organisatie van buurtactiviteiten kan beschikken over chirurgische mondmaskers voor eenmalig gebruik. Ze zijn goedkoper in aankoop maar hebben een zeer beperkte gebruiksduur. Deze zijn interessant om te gebruiken bij eenmalige kleinschalige bijeenkomsten, wanneer deze terug toegelaten worden”, zegt schepen van buurtzaken en gezondheid Jurgen Reniers.

“Derde pijler waar de stad op wenst in te zetten is de aankoop van stoffen. 50 naaisters die zich vrijwillig opgaven bij SinttruidenSolidair  gaan aan het werk en willen elk 100 maskers maken. De maskers worden terug verzameld en gericht verdeeld onder diverse zorginstellingen in Sint-Truiden”, vertelt schepen van sociale zaken Pascy Monette.

We zijn hier achter de schermen druk bezig geweest om te onderzoeken welke factoren een beslissende rol spelen in de keuze van de herbruikbare maskers. We wilden niet over 1 nacht ijs gaan en de eerste de beste aanbieder nemen. Daarom hebben we stalen opgevraagd, referenties bekeken en leveringsgaranties gevraagd. Dit in samenwerking met een deskundige van het Sint-Trudoziekenhuis. Zo kunnen we het aanbod via de provincie Limburg verder opvolgen en leggen we ook een reserve aan.

Het stadsbestuur zal de komende weken en maanden nog extra maatregelen nemen. Dit kadert in een herstelplan waarmee we op lokaal niveau acties ondernemen om van onze stad een veilige en bloeiende stad te maken en het risico op een mogelijke tweede golf aan besmettingen tot een minimum beperken.