In de maand mei zag het stadsbestuur van Sint-Truiden haar nieuw taksreglement op eroshuizen vernietigd na een klacht van de eigenaars van die panden. N-VA-schepen François wilde het systeem Vandenhove weg en het inwisselen voor een eenvoudig reglement maar staat na vier jaar nog nergens. Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit) roept de schepen op om alsnog werk te maken van een reglement dat gebaseerd is op het oude. “Ik pik het niet dat schepen Engelbosch beweert dat er tijdens mijn bestuursjaren geen erostaks zou geïnd zijn”, stelt de oud-burgemeester. “De cijfers beweren juist het omgekeerde!”

“Het cd&v-Open Vld-N-VA college van burgemeester en schepenen slaagt er maar niet in nog belastingen te heffen op de eroshuizen op het grondgebied van Sint-Truiden”, steekt Ludwig Vandenhove (Vooruit) van wal. “Het stadsbestuur heeft al een aantal keer het originele belastingreglement dat ik als burgemeester in 1996 ingevoerd heb, proberen aan te passen. Maar ze zijn steeds teruggefloten door de hogere overheid. Dit is gepruts van de schepen van Financiën.”

Vandenhove stipt ook aan dat het debat op de gemeenteraad met leugens werd gevoerd. Op de raadszitting van eind mei haalde schepen Engelbosch (N-VA) scherp uit naar de oppositie met de woorden: “Alle vorige schepenen van Financiën hebben nooit erostaksen geïnd.” Dat er in de periode Vandenhove geen inkomsten van erostaksen zouden geweest zijn, noemt Vandenhove een grove leugen. Vandenhove: “Ik heb na die valse beschuldigingen van de schepen  de cijfers opgevraagd. De opbrengst van de erostaksen over de hele periode dat ik burgemeester was (van 1995 tot en met 2012, nvdr.) was meer dan het dubbele dan wat deze coalitie binnenhaalt!”

Cijfers

Onze redactie kon de cijfers inkijken. We namen zelf de proef op de som en vergeleken de laatste 9 beleidsjaren onder Vandenhove met de eerste 9 jaren onder burgemeester Heeren op vlak van inkomsten uit erostaksen:

2003 – 2012: Vandenhove als burgemeester: 1.324.648 euro geïnd

2013 – 2022: Heeren als burgemeester: 618.835 euro geïnd, van 2013-2017 nog dankzij het ’systeem Vandenhove’. Vanaf 2017 ‘nul euro’.

(Officiële cijfers van de Financiële Diensten van de stad Sint-Truiden, juli 2022)

Nieuw reglement

Met de cijfers in de hand dringt Vandenhove erop aan dat de leugens van schepen Engelbosch zouden stoppen en dat de schepen van Financiën Jo François (N-VA) dringend met een nieuw reglement komt op basis van het oorspronkelijke. Vandenhove besluit: “Het is precies of zij dat geld niet willen innen. Nochtans is het principe simpel: de prostitutiesector heeft serieuze inkomsten en dan is het niet meer dan logisch dat daar belastingen op betaald worden.”

Schepen van Financiën Jo François (N-VA) werkt intussen aan een nieuw reglement. Het vorige van zijn hand, waarbij de eigenaars van eroshuizen voor minimum 10.000 euro per jaar belast zouden worden, werd immers door de gouverneur vernietigd. François reageert: “Ik hoop in het najaar met een nieuw belastingreglement naar de gemeenteraad te kunnen komen. Er gaat veel geld om in deze sector. Waarom zouden zij dan geen eerlijke bijdrage moeten leveren aan onze stadskas? We maken ons huiswerk dus opnieuw, rekening houdend met de opmerkingen van de gouverneur. Het is door het reglement van Vandenhove dat we sinds 2017 geen taksen meer kunnen innen. Uitbaters hebben dat reglement aangevochten. Ik zal een reglement uitwerken dat juridisch wél stand zal kunnen houden. Vanaf dan zullen we voor het eerst in jaren terug kunnen innen.”

Dat de schepen voor 400.000 euro aan inkomsten per jaar uit taksen op eroshuizen toch heeft ingeschreven als inkomsten in de begroting voor iets dat ‘nul euro’ opbrengt, noemt de Truiense partij Vooruit intussen onaanvaardbaar. “Het stadsbestuur loopt hier maar liefst 1,6 miljoen euro mis”, klinkt het.

(Foto: ©Rudi De Cock)