Iedereen is getroffen door de veiligheidsmaatregelen rond corona. Zo ook de talrijke verenigingen, in het bijzonder de muziekverenigingen. Ook voor hen is het verboden om de wekelijkse repetities in te richten en bij te wonen.

Niet alleen de repetities vallen weg, ook optredens en uitstappen zijn geannuleerd. En daar er niet echt vooruitzichten zijn om fysiek samen te zijn, werd er uitgekeken naar een alternatieve oplossing. Online meetings zijn een goede manier om elkaar nog eens te zien. De eerste virtuele samenkomst was dan ook een blij weerzien, er kon duchtig bijgepraat worden.

De dirigenten van zowel de Oppenheimer blaaskapel als popkoor Vocal4’s beslisten al vlug om ook op deze manier te proberen repeteren. “Het is niet evident om online via de pc te repeteren, maar het is toch belangrijk dat we wekelijks op onze vaste repetitiedag samenkomen en toch wat muziek spelen”, weet Francis, dirigent van de Oppenheimers.

Popkoor Vocal4’s gaat zelfs nog een stapje verder. In aparte virtuele kamers kunnen de verschillende stemgroepen hun partij instuderen samen met dirigent Dirk-Jan Kerris. “Op deze manier slagen we er zelfs in om al nieuwe stukken aan te leren”, zegt Dirk-Jan. En nu maar hopen dat er ook voor deze groep gedreven mensen vlug een oplossing uit de bus komt. (Met dank aan Francis Masure)