Van vluchthuis van school naar wooncomplex

Algemeen

Hoeveel duizenden hebben er niet hun broek versleten, de tanden stuk gebeten op wetenschappen of wiskunde, zich blauw geërgerd aan talen of aan deze of gene broeder? Allemaal geschiedenis, en binnenkort al helemaal, want de afbraakwerken aan de site van het vroegere Trudoinstituut, de Broeders, zijn gestart. Aansluitend zal het archeologisch vooronderzoek starten, want de site is een vrij belangrijke historische plek. En dan beginnen de bouwwerkzaamheden.

In september 2017 nam de eerste graad van KCST, nu Hasp-O Centrum haar intrek in de campus Plankstraat waarmee een einde kwam aan 132 jaar onderwijs in de gebouwen van het toenmalige Sint-Trudo-instituut beter bekend als de Broeders? Vandaag startte er de bouw van een wooncomplex.

Wonen, geen winkels
De projectsite omvat de huidige terreinen van de Broederschool en de parking aan de Ridderstraat uitkomend aan het Heilig Hartplein. Bij de bouwaanvraag van het project zal door de ontwikkelaar Gilen & Vestio geen doorsteek voorzien worden van het project naar de Luikerstraat.
De projectontwikkelaars hebben ervoor gekozen om ook geen retail te voorzien in het project. Na een marktbevraging bij enkele gespecialiseerde kantoren in retail, is het duidelijk dat er in Sint-Truiden op dit ogenblik geen nood is aan extra 4000m2 winkelruimte. Ze gaan dus voluit voor een woonproject met veel groen en open ruimte. Er zullen drie doorsteken gerealiseerd worden via de Ridderstraat, De Schepen Dejonghstraat en het Heilig Hartplein. Op het gelijkvloerse niveau zullen er ook enkele kantoor voor vrije beroepen worden voorzien. Meer bepaald voor advocaten, notarissen en tandartsen. De afbraak van de gebouwen is vandaag gestart.

Historische plek
Uiteraard zullen de werken plaatsvinden met alle respect voor de historische waarde van het gebouw dat grenst aan de Schepen Dejonghstraat. Dat is het voormalige refugiehuis van de abdij van Herkenrode.
Dit refugiehuis in de Schepen Dejongstraat, voorheen de Koestraat, speelde een belangrijke rol in het beheer van de goederen van het belangrijkste vrouwenklooster in de Nederlanden. Een rentmeester van de abdij hield er zijn verblijf. In dit administratief centrum kwamen pachters en huurders hun pacht betalen zowel in natura als in geld. Een gedeelte van de refugie diende als stapelplaats voor het graan.

Op de vlucht voor de geuzen
Dit refugiehuis (réfugié = vluchteling) werd ook gebruikt als de zusters op zoek waren naar een veilige plek in de oorlog. In 1568 ontvluchten de zusters het oorlogsgeweld naar hun refugiehuis in Sint-Truiden, op 15 oktober 1568 werden de poorten van de stad geopend voor de geuzen. De zusters van Herkenrode sloegen opnieuw op de vlucht. Abdis Catharina van Goor kon verkleed ontkomen als een boerenknecht die een kar voor zich uitstootte.
De aangebrachte wapenschilden en jaartallen leren ons de abdissen kennen die het huis herstelden of verbouwden. Margaretha van Bergen (1620-1637) voltooide in 1624 een vleugel van het gebouw. Cathérine de Lamboy (1670) en Claude de Mérode (1684) lieten werken uitvoeren aan de andere vleugel; de gevel met vensters en fronton werd in 1748 verbouwd toen Anne de Croy abdis was.

Zoals je leest, allemaal adellijke dames! Nu een plek voor gewone mensen om te werken en te wonen.

Geen reacties

Deel jouw reactie met de bezoekers van Truiensnieuws.be

Algemeen
Vernieuwde Vissegatstraat en omgeving coronaveilig ingehuldigd

  De voorbije maanden zijn nog enkele details afgewerkt, maar intussen is de Vissegatstraat en haar omgeving helemaal klaar. Om de buurtbewoners te bedanken voor hun begrip en constructieve ingesteldheid tijdens de werken, organiseerde het stadsbestuur een coronaveilige inhuldiging waarbij iedereen ‘van op afstand maar toch dichtbij’ de opening van …

Algemeen
Studeren in cultuurcentrum De Bogaard

Cultuurcentrum De Bogaard stelt van 7 tot en met 23 december opnieuw twee ruimtes ter beschikking voor de Truiense studenten die in alle stilte voor hun examens willen studeren. Je kan er elke weekdag van 9u tot 18u terecht en op zaterdag van 9u tot 16u. De 2 ruimtes zullen …

Algemeen
De H. Franciscus heeft de kerststal uitgevonden

Museum DE MINDERE vraagt in naam van de uitvinder van de kerststal, Franciscus van Assisi, om Kerstmis thuis te vieren en om postkaarten naar mekaar te sturen. Het wordt pas een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar als we deze eindejaarsperiode thuis blijven. DE MINDERE, het museum van de Vlaamse …

%d bloggers liken dit: