Volgens een analyse van BCW Brussels en VoteWatch Europe is Europees Parlementslid Hilde Vautmans het vijfde meest invloedrijke Europarlementslid op het gebied van handel en buitenlands beleid. Vautmans staat op de vijfde plaats wat betreft de invloed op handel –en buitenlands beleid in de “2021 Influence Index”, een jaarlijkse analyse van de invloed van leden van het Europees Parlement in belangrijke beleidsdomeinen. De score op de index weerspiegelt twee dimensies van de invloed van een Europarlementslid, de politieke invloed of het vermogen om wetgeving te veranderen en debatten vorm te geven én de sociale invloed of het vermogen om mensen te bereiken en het publieke debat te veranderen.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld), coördinator buitenlands beleid voor de Renew Europe fractie en permanent China-rapporteur en tevens schepen van de stad Sint-Truiden, is vereerd met deze erkenning voor haar werk in het Europees Parlement: “Het stemt me ontzettend gelukkig om te zien dat mijn voortdurende inspanningen om een positieve impact te hebben op het buitenlandse optreden van onze Unie en om te werken aan een betere wereld, hun vruchten afwerpen. Als Europarlementsleden hebben we de plicht om de rol die ons werd toegekend door de burger zo goed mogelijk in te vullen. En die rol is inderdaad tweeledig. Enerzijds moeten we streven naar een efficiënte, daadkrachtige Europese Unie die resultaten boekt voor haar burgers, dat streven vertalen in de juiste wetgeving en steeds opkomen voor onze waarden en normen. Anderzijds moeten we de burgers natuurlijk ook informeren over de beslissingen die wij namens hen nemen, hen bereiken en betrekken in het politieke debat. Zodat burgers weten waar wij voor staan, en wij weten wat zij verlangen. Dat is waar echte democratie om draait.