Tweede schepen Hilde Vautmans (Open Vld) is door het kabinet Binnenlands Bestuur officieel aangeduid als waarnemend burgemeester van de stad Sint-Truiden. Met het wegvallen van Heeren en Engelbosch, en het niet vinden van een nieuwe burgemeester, is het logisch dat de tweede schepen nu aan de beurt is. Ondertussen zoekt de coalitie van cd&v, N-VA en Open Vld naar een doorstart. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester en een nieuwe schepen zal niet gemakkelijk zijn.

Omdat Jelle Engelbosch (N-VA) in een brief aan minister Somers en gouverneur Lantmeters te kennen had gegeven dat hij zijn kandidatuur introk als kandidaat-burgemeester, en eerder Veerle Heeren ontslag had gegeven, is het nu de beurt aan tweede schepen Hilde Vautmans (Open Vld). Vautmans is de 4e burgemeester op twee jaar tijd en zal tijdelijk die taken op zich nemen. Ondertussen gaan de drie coalitiepartners cd&v, N-VA en Open Vld gesprekken voeren om een nieuwe burgemeester voor te dragen bij de gouverneur. Ook de post van Jelle Engelbosch dient opnieuw te worden ingevuld. De schepen lag onder vuur, onder andere in verband met een stuk grond dat hij van de kerkfabriek van Velm had gekocht.

Vautmans (tijdelijk) burgemeester

Tweede schepen Hilde Vautmans (Open Vld) is benoemd tot waarnemend burgemeester

Hilde Vautmans reageert op de nieuwe situatie: “Mijn aanstelling als waarnemend burgemeester is decretaal bepaald, in afwachting van de eedaflegging van een nieuwe burgemeester. Ik zal er in deze periode alles aan doen om een goed bestuur voor Sint-Truiden te garanderen. Wij praten nu constructief met de partijen over hoe we het vertrouwen kunnen herstellen tussen de partijen onderling en met de burgers. Ik hoop dat we snel dit moeilijke hoofdstuk achter ons kunnen laten en ons kunnen focussen op een goede begroting, het aanpakken van de gevolgen van de energiecrisis en een sterk beleid voor onze stad. Sint-Truiden moet terug in het nieuws komen met haar troeven”, aldus de nieuwe, tijdelijke burgermoeder.  

Zoektocht

Met het wegvallen van de twee politieke kleppers Heeren en Engelbosch van cd&v en N-VA moet de bestuursploeg van Sint-Truiden nu verder naar de eindmeet. Strompelend? Wankelend? Of wordt het een sterke doorstart? “Het wordt geen wisselmeerderheid met Vooruit”, klinkt het. Er moet alleszins uitgekeken worden naar twee vervangers: één burgemeester en – misschien – één schepen.” Wat betreft het schepenambt van Engelbosch is het niet duidelijk of hij dat heeft opgegeven. “Politieke spelletjes, daar houdt hij van”, klinkt het bij enkele raadsleden. Maar Engelbosch pareert: “Ik stop ook als schepen. Ik ben een man van mijn woord.”

Het moeilijkste wordt de zoektocht naar een nieuwe burgemeester, een die geen boter op het hoofd heeft. Zo moet de rol van de (ex-)schepenen van Financiën, Jo Francois (N-VA) en Ingrid Kempeneers (cd&v) nog uitgeklaard worden in de zaak van de lening aan wijlen burgemeester Jef Cleeren.  Schepen Pascy Monette (Open Vld) wacht nog steeds op de rechtszaak inzake de toenmalige gebeurtenissen in het rusthuis Villa Rosa. En Bert Stippelmans (cd&v) kreeg maandag op de gemeenteraad te horen dat ook zijn naam wordt genoemd als schepen in het rapport van Audit Vlaanderen. In de wandelgangen klinkt het dat Vautmans en Mas eveneens geen optie lijken. Hilde Vautmans is immers druk in de weer als Europarlementslid.

Kvikvinia for Mayor?

Bij de dames en heren met langere staat van dienst zijn we in onze zoektocht naar een burgemeester uitgeteld. Blijven nog over: de twee nieuwkomers in het schepencollege, Stijn Vanoirbeeck (cd&v) en Nina Kvikvinia (N-VA), die pas in januari van start gingen. Zij zijn dus nog onervaren. Vooral Vanoirbeeck oogt eerder stil, mak en braaf. Schepen Kvikvinia heeft op korte tijd bewezen de dossierkennis te hebben en positief assertief aan beleid te kunnen doen. In het politieke debat en naar de pers toe siert het haar dat ‘ik geef geen commentaar’ niet in haar woordenboek staat. Zij gaat geen vraag uit de weg en focust op inhoud. Ze heeft het voordeel van onbesproken te zijn en is bij geen enkele zaak betrokken. Dat wekt vertrouwen.

Als Kvikvinia burgemeester wordt, kan haar schepenambt dat ze nu beoefent door iemand van cd&v worden ingevuld. Maar gaat de grootste partij in de Binkenstad, met in totaal 10 zetels in de gemeenteraad, toestaan dat ze met slechts 2 schepenen verder moet? Als cd&v haar rug wil rechten zou het goed zijn dat er een topper van die partij de burgemeesterssjerp omgordt en zo cd&v terug op de kaart zet. De enige die die klus kan klaren heet Carl Nijssens. Maar de Truiense cd&v’ers van betekenis (met macht dus) springen nog liever in de Melsterbeek… . Wordt vervolgd.

 

 

Huidig schepen Nina Kvikvinia (N-VA) is van de jonge generatie en heeft op korte tijd al bewezen dat ze bekwaam kan besturen 

 

Raadslid Carl Nijssens (rechts) wordt al maanden straal genegeerd door Heeren, Stippelmans en Kempeneers. Hij wordt niet meer uitgenodigd op de vergaderingen van de partij. Op de gemeenteraad (foto) wijkt Veerle Heeren zelfs van de vaste plaatsen af. Zij moet normaal naast Nijssens zitten.  

 

Tekst en foto’s © Rudi De Cock