“IK WORD graag GEZIEN” heet de verkeersactie waarbij de politie de zwakke weggebruikers controleert of zij wel in orde zijn.
Vandaag controleerde de verkeersdienst op het Ridders de Menten de Horneplein in Sint-Truiden.
De meerderheid van de gecontroleerde personen waren volledig reglementair uitgerust. Zij kregen een lotje en maken kans op een verkeerspakket, als beloning voor hun inspanning. De winnaars worden op maandag 6 december 2021 op onze website (www.politie.be/5376) en facebook (lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken) gepost.
Er werden ook enkele overtredingen vastgesteld:
– 1 x proces-verbaal van waarschuwing inzake verlichting
– 1 x onmiddellijke inning verlichting fiets
– 1 x onmiddellijke inning verlichting step
– 3 x jongeren-pv’s uitrusting fiets
– 1 x proces-verbaal inzake opgedreven bromfiets klasse A: er werd een snelheid van 43 km/uur gemeten (i.p.v. toegelaten 25 km/uur) + geen verzekering
– 1 x proces-verbaal inzake opgedreven bromfiets klasse B: er werd een snelheid van 72 km/uur gemeten (i.p.v. toegelaten 45 km/uur)
Gedurende de ganse week zal er op verschillende locaties in de politiezone nog gecontroleerd worden op verlichting.