Sinds 11 mei is er – na een periode van volledige lockdown – opnieuw bezoek mogelijk in de psychiatrische ziekenhuizen. In de eerste fase was dat bezoek nog strikt gelimiteerd. Nu de samenleving conform de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verder evolueert richting meer vrijheid, was ook de regeling rond bezoek en activiteiten in de psychiatrische ziekenhuizen toe aan een grondige aanpassing. Die gaat in vanaf 9 juni. Zorgnet-Icuro juicht dit toe. 

Rekening houdend met de algemene veiligheidsvoorschriften kunnen de psychiatrische ziekenhuizen zelf een concrete dynamische en flexibele planning opmaken voor de activiteiten die ze organiseren. Dat gaat over onthaal, patiëntenstromen, organisatie van de consultaties, therapiesessies, bezoek, verlaten van de campus enz. Richtsnoer is het algemeen kader van de Nationale Veiligheidsraad. Hierdoor gelden de rechten en beperkingen die van toepassing zijn voor elke burger ook in het psychiatrisch ziekenhuis, weliswaar te organiseren binnen de context en de mogelijkheden van elke zorgorganisatie. Elk ziekenhuis kan zijn eigen planning opmaken, die maandelijks evalueren en helder communiceren naar alle medewerkers, patiënten, doorverwijzers, zorgverleners en voorzieningen waarmee men samenwerkt en naar het brede publiek.

Een aantal algemene maatregelen blijven sowieso van kracht:

  • De algemene hygiënemaatregelen
  • Het gebruik van mondmaskers door zorgverleners en patiënten is verplicht wanneer het niet mogelijk is de afstandsregels (minimum 1,5 meter) te respecteren en dat zowel voor poliklinische activiteiten als voor face-to-face-activiteiten met opgenomen patiënten.
  • Georganiseerde interne groepsactiviteiten of met externen kunnen plaatsvinden met respect voor bovenstaande afstandsregel.
  • De cafetaria kan opengaan conform de protocollen voor de horeca.

In het kader van het contactonderzoek bij een eventuele besmetting moet het ziekenhuis zicht hebben op iedereen die het ziekenhuis heeft betreden (personeel, patiënten, bezoekers, leveranciers…) Het ziekenhuis moet hiervoor een registratiesysteem organiseren.

Zorgnet-Icuro is blij met de aanpassing van deze richtlijnen, die voldoende autonomie geven aan de ziekenhuizen om een plan volgens hun mogelijkheden op te maken. Het geeft perspectief aan zorgverleners en patiënten. Margot Cloet: “We zijn blij dat nu ook de psychiatrische ziekenhuizen een ruimere bezoekregeling kunnen uitwerken en bepaalde activiteiten kunnen hervatten. We weten dat de voorbije periode enorme inspanningen hebben gevraagd van de patiënten, hun familie en vrienden en de medewerkers. We moesten permanent een evenwicht zoeken tussen de veiligheid en het welbevinden. We zijn er zeker van dat de psychiatrische ziekenhuizen nu een evenwichtig plan zullen opmaken, rekening houdend met de noden van de patiënten en hun familie en omgeving”.

De Vlaamse taskforce besliste gisteren dat deze regelingen ook van toepassing zijn op de Psychiatrische Verzorgingstehuizen, de initiatieven Beschut Wonen en de revalidatiecentra.