Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende de eerste besmettingen van het vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Het gaat om een knobbelzwaan, een kolgans en een wulp gevonden in de kustgemeenten Oudenburg, Bredene en Middelkerke, die ter verzorging aangeboden waren in het vogelopvangcentrum en onderzocht zijn op vogelgriep. Vanaf zondag geldt in het ganse land een ophokplicht voor alle pluimvee behalve struisvogels en aanverwanten.

De besmettingen werden op vrijdag 13 november bevestigd door het referentielabo Sciensano. Gezien de verschillende vindplaatsen, is het waarschijnlijk dat de er in de ganse kuststrook en mogelijk ook elders in het land vogelgriep circuleert bij wilde vogels.

Sinds 1 november waren er in ons land reeds verstrengde maatregelen van kracht voor professionele houders van pluimvee en voor hobbyhouders. Die maatregelen kwamen er nadat eind oktober in Nederland verschillende besmettingen met  vogelgriep waren vastgesteld bij wilde vogels en pluimvee. Het virus wordt vooral verspreid door watervogels en is via de trekvogels uit Rusland en Kazachtstan, die hier komen overwinteren, naar onze regio’s gekomen. Hier migreren deze vogels over grotere gebieden en zo worden ook de inheemse vogels besmet. Via contact met besmette vogels kan het virus ook uw kippen, eenden en ander gehouden gevogelte besmetten. Er zijn geen aanwijzingen dat het virus ook schadelijk is voor de mens. De consument loopt evenwel geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Op advies van het FAVV nam Minister van Landbouw David Clarinval vandaag aanvullende preventieve maatregelen. Alleen door het strikt naleven van deze maatregelen kan het pluimvee worden beschermd. Vanaf zondag 15 november zullen naast professionele bedrijven, nu ook particuliere houders van pluimvee hun dieren moeten ophokken of afschermen. 

Vanaf 15 november 2020 legt Minister van Landbouw David Clarinval, op advies van het FAVV, bijkomende maatregelen op die verplicht zijn voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.

• Alle houders van pluimvee moeten hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.

• Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.

Het FAVV verplicht alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.