Naar aanleiding van de feiten afgelopen weekend te Sint Truiden (Rave party) organiseerden de Limburgse politiediensten in overleg met de bestuurlijke overheden en het parket Limburg meerdere controles op de toegangswegen van en naar het illegaal georganiseerde festival op het militair domein te Brustem. 220 voertuigen en 375 personen werden gecontroleerd. 9 personen werden gearresteerd.

“Met deze gecoördineerde actie hebben we maximaal de verkeersveiligheid en veiligheid van de omwonenden willen garanderen”, stelt de substituut van de Procureur des Konings. “We hebben misdrijven zoals drugbezit en drughandel kunnen opsporen en de organisatoren kunnen identificeren. Gevraagd naar cijfers spreekt het parket over voorlopige resultaten. “De politiediensten controleerden 220 voertuigen en 375 personen waarbij onder meer 27 rijbewijzen werden ingetrokken en 3 wagens werden geïmmobiliseerd. Er werden 20 pv’s opgesteld wegens gebruik van drugs in het verkeer en 16 pv’s inzake drugdelicten. 47 personen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking opgelegd wegens drugbezit.

Arrestaties

Naast het opmaken van de vaststellingen inzake verkeersmisdrijven en drugbezit, arresteerde de politie afgelopen nacht tevens 9 personen. Hierbij werd onder meer drugs in beslag genomen, naast materialen zoals geluidsinstallaties en een stroomgenerator.

De onderzoeken naar drugverkoop enerzijds en het onderzoek naar de organisatie anderzijds zullen nu worden verdergezet in functie van verdere identificatie van de verantwoordelijken en vervolging waarbij benadeelden zich kunnen aansluiten indien ze schade hebben geleden. “De speurders zullen hierbij gebruik kunnen maken van de vaststellingen die tijdens dit festival werden verricht”, besluit de substituut.