In het gezamenlijk recyclagepark van Zoutleeuw en Linter kan je ook compostbakken en -vaten aankopen. Ecowerf stelde voor om deze tarieven te verhogen naar € 30,-  voor een vat en € 60,- voor een bak.

Het stadsbestuur van Zoutleeuw kan niet akkoord gaan met die tarieven, stelt schepen bevoegd voor afvalbeleid, Carl Kempeneers (CD&V): “Het aanbieden van dit materiaal is ook een instrument om sluikstort tegen te gaan en om de ecologische verwerking van groenafval te stimuleren. Bovendien is dit ook een vorm van dienstverlening naar de burger toe. Wij zijn immers geen commerciële onderneming die winst wil genereren”. Daarom worden de tarieven vastgelegd op  € 10,-  voor een vat en € 30,-  voor een bak. Het verschil tussen de verkoopprijs en de reële kost wordt gefinancierd door de gemeente. “De tarieven werden ook overlegd met het stadsbestuur van Linter, want uniforme tarieven op hetzelfde recyclagepark spreken voor zich.”