Tijdens de gemeenteraad van december 2019 sprak toenmalig raadslid Kris Franssens zijn bezorgdheid uit over verschillende gebreken in GC d’Erckenteel. “Nu, ruim drie jaar later, blijkt weinig te zijn verbeterd”, stelde zijn opvolger, raadslid Paul Dirickx (cd&v). “Vochtproblemen en een te hoge temperatuur zijn er schering en inslag. Wat gaat het bestuur eraan doen?”

“Ondanks beloftes zijn de problemen in d’Erckenteel niet opgelost,” aldus Dirickx. “De vochtproblemen zijn toegenomen en de verwarming blijft een bron van zorg, met oververhitting in de grote zaal en defecte verwarming in de foyer. De gebruikers maken zich terecht zorgen over de toekomst van deze accommodatie. De situatie in de zalen aan de Parkstraat is ongezond en onbruikbaar geworden voor bijeenkomsten. Zelfs voor opslag is het geen geschikte ruimte meer.” Het raadslid onderstreepte de tekortkomingen in de foyer: “Deze ruimte kampt met slechte ventilatie, gebrek aan natuurlijk licht en akoestische problemen. Het geboden alternatief in het voormalige dagcentrum van Cecilia blijkt ook ontoereikend, zonder basisvoorzieningen en esthetisch onaantrekkelijk.”

Repliek

Als reactie op deze kwesties stelt Dirickx vragen aan het gemeentebestuur: “Welke concrete stappen zijn er genomen om deze problemen aan te pakken? Welke oplossingen worden overwogen? En hoe verhoudt zich dit tot de klimaatdoelen van het bestuur?” Hij pleit voor een duurzame oplossing: “We moeten niet alleen de huidige problemen aanpakken, maar ook zorgen voor een degelijke cultuurruimte voor de toekomst, zowel in d’Erckenteel als elders in Terkoest.”

In haar repliek liet bevoegd schepen Ingrid Loix (N-VA) weten dat er met vuurtjes wordt gewerkt, en dat die een timer hebben. “Het bestuur is op de hoogte van de problemen. De meeste verenigingen hebben elders een onderdak gekregen, en de laatste zal naar een school in de buurt verkassen.”