In het najaar van 2024 zal er gestart worden met de ontwikkeling van de drie dorpssites in Alken-Centrum. Site De Molen krijgt een nieuw gebouwencomplex waar toerisme het kloppend hart zal worden. De sites Taeymans en Rijkswachtkazerne krijgen ruimte voor huizen, appartementen en handel temidden van veel buitenruimte. De gemeente zal daar een privé-partner voor aantrekken.

“Het project Alken Vallei 2030 houdt in dat er in het najaar van 2024 gestart zal worden met de bouw van site De Molen”, steekt Groen-schepen van Financiën Patrick Martens (foto) van wal. “De huidige site van de Oude Dorpsmolen aan de Koutermanstraat gaat tegen de vlakte. De gebouwen hebben hun beste tijd gehad. Er komt een volledig nieuw bezoekerscentrum met een aantal toeristische, educatieve en culturele functies. Van de molen zelf blijft zeker de mechaniek bewaard, en het jeugdhuis De Molen zal er ook kunnen blijven. De jeugdbewegingen die er nu gehuisvest zijn zoals Chiro Jokadi en Mikado krijgen nieuwe lokalen in recreatiedomein De Alk. De Harmonie Sint-Aloysius verhuist naar de kerk van de parochie op Terkoest.” Burgemeester Marc Penxten (N-VA) vult aan: “Het wordt het kloppend hart voor ons toerisme. Er komt een centrale toeristische dienst, een onthaal, een infodienst en natuurlijk de molen zelf en een museum. We zetten in op de versterking van het toerisme met een groter aanbod. Ons verhaal sluit daar mooi aan bij het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren dat een masterplan Landschapspark Hart van Haspengouw indiende. We ramen de bouwkosten op 3 miljoen euro. We gaan alle mogelijke subsidiëringen ter zake ook oppakken.”

De techniek van het malen krijgt bewondering van zelfs de Vlaamse Overheid en wordt in het nieuwe plan behouden. De buitenmuren van het gebouw maken deel uit van de rest van de site en zijn wat bric-a-brac. 

Wonen, handel en wandel op site Taeymans

GC Taeymans staat bij de Alkenaren voor het gemeenschapscentrum, een feest- en fuifzaal en vergaderlokalen. Wat gaat er veranderen? Frank Vroonen (Groen) van Ruimtelijke Planning: “Die functies zullen een nieuwe plaats krijgen in het Molencomplex. Samen met twee leegstaande woningen van kapelaans zal het centrum plaats moeten ruimen voor een nieuwe bestemming: wonen, handel en horeca aan de zijde van het Laagdorp. De toegang van deze wooninbreiding komt aan de Motstraat. Om de levendigheid van het Laagdorp te verhogen wordt daar een gelijkvloerse invulling met handel en horeca beoogd.”

Rijkswachtkazerne

En dan is er nog de Rijkswachtkazerne. Schepen Martens: “Het gebouw heeft een poortfunctie, de ingang tot Alken-Centrum. Een invulling met verblijfsaccommodatie om het toerisme te steunen behoort tot de mogelijkheden. De kazernemuur op de hoek gaat weg. Het achterliggende terrein kan verder ontwikkeld worden, hoofdzakelijk voor wonen.” Burgemeester Penxten benadrukt dat er voor privé-ontwikkelaars veel mogelijkheden zijn. In hoofdlijnen geven we aan wat we willen, maar we gaan dat niet tot in detail dichtfietsen. Projectontwikkelaars kunnen hun ambities en voorstellen zeker voorleggen.” Het gerenommeerde studiebureau Sweco dat werd aangetrokken door het bestuur spreekt van een ambitieus plan voor een gemeente van deze grootte.

  

De rol van de rijkswachtkazerne is nog lang niet uitgespeeld.

De kazernemuur heeft geen erfgoed-waarde en zal worden gesloopt. Het dorp wordt zo geopend bij het binnenrijden en het rijkswachtgebouw krijgt een poortfunctie.