Het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht (LPV) heeft de handen in elkaar gestoken om boekjes te maken voor Oekraïense kinderen. “Nederlands is niet bepaald de gemakkelijkste taal om aan te leren”, zo klinkt het. Het LPV ijvert voor een menswaardige opvang en begeleiding van vluchtelingen waarbij de menselijke waardigheid en de mensenrechten ten volle gerespecteerd worden. Daartoe werkt het LPV op lokaal en provinciaal niveau aan initiatieven om de juridische, sociale en medische dienstverlening te optimaliseren.

Niets dan blije gezichten op de site van klooster Nieuwland. Er verblijven een 60-tal Oekraïense oorlogsvluchtelingen, ouderen maar ook vrouwen met kinderen. Die laatsten gaan naar de OKAN-klas om als eerste stap het Nederlands onder de knie te krijgen. Geen gemakkelijke opgave. Onze taal is een van de moeilijkste die er bestaan. In Borgloon nam het LPV ‘Warm Borgloon’ onder de arm om de verdeling van speelse boekjes te verdelen. LPV heeft die ontwikkeld met het oog op kinderen, om hen al spelend Nederlands te leren. Via ‘Warm Borgloon’ werden de boekjes verdeeld bij de diverse particulieren en organisaties die vluchtelingen opvangen. LPV en Warm Borgloon hopen hiermee te kunnen bijdragen aan de integratie van deze jonge kinderen in onze maatschappij.

Anne-Laure Casier, animator bij de jeugdwerking van Borgloon, bezorgde 22 kleur- en doeboekjes die vertaald werden voor de Oekraïense kinderen die in klooster Nieuwland verblijven. Daar gaat ook de speelpleinwerking door.