Het bestuurscollege van Borgloon dringt er bij de Limburgse ministers op aan om zich mee te verzetten tegen het ‘Natuurbeheerplan Centraal Haspengouw’. Het schepencollege van het lokaal bestuur Borgloon ontving een verzoek van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om advies te geven over het ‘Natuurbeheerplan Centraal Haspengouw’ (NCH). Het plan voorziet een regelgeving rond sproeien en beheren van percelen, en de aankoop van landbouwgrond. “Als dit plan erdoor komt kunnen we hier in Haspengouw beter de boeken toe doen”, reageert de Loonse burgemeester Feytons (Open Vld-Stroop) scherp. “Ik dring er bij onze Limburgse ministers op aan om dit plan te schrappen.”

Burgemeester Jo Feytons (Open Vld-Stroop) is niet te spreken over het NHC dat op tafel ligt. “Als dit erdoor komt kunnen onze landbouwers hun sproeiwerk niet meer correct uitvoeren en zien ze hun export naar China door de neus geboord. Het streeft naar bosuitbreiding, zonder rekening te houden met geschikte agrarische en woongebieden op het gewestplan. Dit kan ingrijpende veranderingen veroorzaken in het bestaande landschappelijk waardevolle landschap. We hebben hier een mooie combinatie van wonen, landbouw en natuur, waarvan de schoonheidswaarde behouden moet blijven. Dit plan verstoort dat evenwicht”, aldus de burgemeester. “Wij zullen doen wat we kunnen om de agrarische gebieden te beschermen. We willen een duidelijke afbakening van aangrenzende woongebieden en dat ze (Vlaamse Regering, red.) stoppen met het verlenen van subsidies van 20.000 euro per hectare. De normale prijs is 50.000 euro, iets waar een landbouwer de volle pot moet voor betalen, en ANB slechts 30.000 euro. Samen met andere fiscale voordelen leidt dit tot het verdwijnen van agrarische gebieden. Of willen ze dat onze landbouwers de boeken moeten toe doen? BelOrta Borgloon is de grootste werkgever in onze regio.”

Overheid

Het NCH omvat 14 deelgebieden verspreid over 10 gemeenten. Voor Borgloon worden binnen het globaal kader nog twee extra deelgebieden toegevoegd, waaronder Sassenbroek. En verder gaat het over het Bellevuebos, de Vilsterbron, de Bollenberg, de Vallei bij Haren, de Herkwinning en Sassenbroek. “We hebben dus een negatief advies gegeven maar veel meer kunnen we niet doen. Ik kijk vooral naar onze Limburgse ministers die in de schoot van de Vlaamse Regering dit vehikel kunnen stoppen. En voor de percelen die reeds in handen zijn van het ANB vragen we dat er geen overlast zal zijn voor de aangrenzende landbouwgebieden. We eisen dat risicovolle soorten die little cherry virusdrager zijn niet worden aangeplant om de export naar China niet kwijt te spelen. ANB moet een plan maken in een goede verstandhouding met onze landbouwers, onze fruittelers.” Het schepencollege benadrukt het gebrek aan degelijk kaartmateriaal en een degelijke onderbouwing in het plan met betrekking tot economische en sociale functies. “Maar de finale beslissing ligt bij de Vlaamse Overheid”, besluit Jo Feytons.