Schepen van Financiën Jo Francois (N-VA) presenteerde op de gemeenteraad van Sint-Truiden zijn herwerkte versie van het belastingsreglement op de eroshuizen. Tot verbazing is de langverwachte nieuwe versie niet zo verschillend van de vorige. En die werd door het provinciebestuur met de grond gelijk gemaakt. Resultaat in deze legislatuur: 0 euro inkomsten. De oppositie spreekt van koppigheid en onkunde.

 

Schepen Francois (N-VA) beheert de financiële kas van de stad Sint-Truiden. De belasting op eroshuizen in Sint-Truiden is voor hem en voor deze coalitie al een jarenlange lijdensweg. Francois halveert nu het te innen bedrag van 10.000 euro per pand naar 5000 euro, en dit met terugwerkende kracht, te betalen door de uitbater. De meerderheid (cd&v/N-VA/Open Vld) keurde het voorstel goed. De oppositie (Vooruit/Groen) keurt het af. De eigenaars én uitbaters van eroshuizen langs de Chaussée d’Amour kondigen nu opnieuw verzet aan tegen deze nieuwe taks op eroshuizen. Ze trokken eerder dit jaar al eens naar de provincie met hun bezwaren. En die gaf hen gelijk. Resultaat voor de stadskas: nul euro inkomsten.

Misbruik

De eigenaars van de 33 eroshuizen reageren nu, één week later, na onderling overleg. Ze gaan opnieuw in verzet en baseren zich op de laatste uitspraak van de provincie over het issue: “Met het reglement misbruikt de stad haar fiscale bevoegdheid. De stad schendt de beginselen van behoorlijk bestuur, alsook de regels van het strafrecht. Het rechtstreeks belasten van de eigenaars louter om de inningsproblematiek voor de stad te vergemakkelijken, is niet afdoende aanvaardbaar en verantwoord.” Een van hen wil nog wat kwijt: “Het stadsbestuur doet er alles aan om de gewone werkmens kapot te maken. Ze noemen onze etablissementen beschamend voor de stad. Ik vind dit beledigend en ongehoord!”

Koppigheid of onkunde

Die reactie lijkt te kloppen. De bestuurscoalitie wilde immers eerst met een hoge taks het houden van een bordeel ontraden. Of anders gezegd: ze wil eigenlijk liever van de eroshuizen af. Maar nu halveert ze de taks in de hoop toch nog iets binnen te krijgen. Is ze de pedalen kwijt in het erosdossier?

“Ik noem dit koppigheid of onkunde”, reageert oud-burgemeester Ludwig Vandenhove (Vooruit). “In mijn periode als burgemeester ben ik er altijd in geslaagd belangrijke bedragen aan belasting op eroshuizen te innen. Waarom wil deze meerderheid absoluut dat reglement uit mijn periode aanpassen? Ja, zij wilden alles zogezegd beter doen met echter heel wat verlies aan inkomsten voor de stadskas tot gevolg. Het is sowieso een structurele fout om in het belasting reglement melding te maken van de eigenaars. Zij hebben niets te maken met de activiteiten, die in hun eigendommen uitgeoefend worden.”

Praten

“Dat geldt immers ook voor andere handelsactiviteiten”, vervolgt Vandenhove. “Baruitbaters betalen natuurlijk niet graag belastingen. Wie wel? Maar waarom overlegt het stadsbestuur niet eens met hen? Waarom gaan ze niet eens praten? Ik deed dat in mijn periode regelmatig. Dan kan je als bestuur nog beslissen wat je wil, maar hou toch rekening met de mening van de eigenaars.”

Ook oppositiepartij Groen ziet het niet meer goed komen. Peter van Dam (Groen): “Wat me stoort is dat de taks in het begin met veel tromgeroffel is aangekondigd, maar dat we nog nergens staan. Ook deze nieuwe zet van Francois is een maat voor niets omdat er op 2 paarden wordt gewed. In eerste instantie verhaalt hij de taks op de uitbater en als dat niet lukt op de eigenaar.”

In HBVL wensen burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V) en schepen van Financiën Jo François (N-VA) niet te reageren. Bij een rondvraag in Brustem kregen we eerder positieve reacties over de aanwezigheid van eroshuizen. Bewoners laten de hond uit of fietsen naar de winkel, en worden vriendelijk toegewuifd door de dames achter de ramen. Er wordt vriendelijk teruggeknikt, teruggewuifd en geglimlacht. Brustem kleurt je dag.

Cijfers: inkomsten bestuur Vandenhove (2006-2011) / inkomsten onder Francois (2017- nu): 0 euro.

Bron: Financiële dienst stad Sint-Truiden

 

Foto’s © Rudi De Cock