Schepen Günther Dauw (N-VA), lanceerde op de raadscommissie van dinsdagavond een actieplan om belangenvermenging tegen te gaan. Zo komt er een afwegingskader waarmee mandatarissen kunnen toetsen of ze goed bezig zijn en komen er opleidingen die een halt moeten toeroepen aan mogelijke belangenvermengingen. Belangrijk is ook een verplichte lijst waarin elke mandataris zijn belangen oplijst. Of schepenen hierdoor effectief minder hun gang zullen kunnen gaan is niet even duidelijk, vindt de partij Vooruit. Opvallende afwezigen waren burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v) en eerste schepen Hilde Vautmans (Open Vld).

Naar aanleiding van het rapport van Audit Vlaanderen over belangenvermenging stelde het stadsbestuur dinsdagavond een actieplan voor.  Schepen van Financiën en Juridische Zaken Günther Dauw (N-VA) benadrukte dat elke mandataris in de eerste plaats altijd zelf verantwoordelijk zal blijven om deontologisch correct te handelen. “De voor mij belangrijkste maatregelen zijn die voor de mandatarissen”, stak schepen Dauw van wal. Zo komt er een afwegingskader rond de wettelijke bepalingen over belangenvermenging. “Dit kan de mandataris helpen om zelf in te schatten of er sprake is van (een schijn van) belangenvermenging en de nodige acties hierin te nemen, bijvoorbeeld zich onthouden van deelname aan een bespreking of een stemming. Verder zal elke mandataris een verklaring op eer moeten handtekenen waarin hij of zij  toezegt om zich aan de deontologische code te houden.” Daarnaast voorziet Dauw een sjabloon waarin de mandataris zijn mandaten en zijn (substantiële) financiële belangen oplijst. Er komt een opleidingsbudget van 10.000 euro voor mandatarissen en personeelsleden.

Lijst

Elke mandataris zal dus een lijst moeten maken met zijn of haar morele en financiële belangen. Raadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit) dringt erop aan om de regels van de federale en Vlaamse overheid toe te passen. Hij vraagt de schepen om bij het uitwerken van de maatregelen ervoor te zorgen dat er een volledige transparantie komt van die lijsten. Fractieleider Gert Stas (Vooruit) vraagt zich af of met deze maatregelen een herhaling van belangenvermenging kan voorkomen worden. “Ik betwijfel dat”, beantwoordde hij zelf de vraag. “Ik hoor hier maatregelen voor het personeel en de mandatarissen, maar er wordt geen specifiek beleid gevoerd om belangenvermenging tegen te gaan op het niveau van het schepencollege. Waar is het beleid voor de schepenen?” Stas stelt voor dat de burgemeester de belangenvermenging tegengaat in haar eigen schepencollege. Dauw is het daar niet mee eens: “De schepenen behoren uiteraard tot de groep van mandatarissen. Zij zijn ook aan dit plan gebonden. Maar een burgemeester kan onmogelijk op de hoogte zijn van alle links en connecties, dat is niet werkbaar.”

Dat burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v) en eerste schepen Hilde Vautmans (Open Vld) niet aanwezig waren werd door heel wat raadsleden niet goed onthaald. Ook bij andere namen zoals Veerle Heeren, Jos Pirard, Carl Nijssens en Jo François bleef de stoel leeg.