Het stadsbestuur van Sint-truiden krijgt de financiële brandjes maar niet geblust. Het onafhankelijke Audit Vlaanderen start nu een vooronderzoek naar de financiering van de renovatie van een scoutslokaal in Velm. De stad stond borg voor een lening van 350.000 euro die de bank KBC overschreef aan de kerkfabriek. Nu blijkt dat er van die borgstelling nergens een officiële beslissing of document is terug te vinden.

 

Samen met de kerkfabriek Sint-Martinus gaf het Truiense stadsbestuur in het najaar van 2016 groen licht voor de renovatie van het scoutslokaal van Sint-Martinus in Velm. Het lokaal is eigendom van de kerkfabriek. De stad betaalde voor 143.000 euro aan facturen omdat de kerkfabriek talmde met de betaling van de werken. Audit Vlaanderen gaat nu een vooronderzoek verrichten naar de rol van de stad in deze zaak. Zo is er nergens een document terug te vinden. De stad probeert nu die 143.000 euro terug te vorderen van de kerkfabriek van Velm.

Wat blijft er intussen over van dat geld? Volgens waarnemend financieel directeur Paul Vanstraelen is dat 299.000 euro. Geld dat volgens Erwin Dehaes van het Centraal Kerkenbestuur niet meer voor de Velmse scouts bestemd is. “We hebben toegestaan dat ze verder verbouwingswerken gaan uitvoeren, maar dan wel met hun eigen middelen. Er was ook geen overeenkomst voor het gebruik van de pastorij tussen de scouts en de kerkfabriek.” Uit het debat hierover bleek een gebrek aan controle op de kerkfabrieken. “Dit heeft de stad al veel geld gekost en zet de deur open voor misbruiken”, reageert fractieleider Gert Stas (Vooruit). “Denk maar aan de verkoop van een stuk grond door die kerkfabriek aan Jelle Engelbosch. Dit is een kwestie van falende financiële controle en het onzorgvuldige beheer door ons stadsbestuur om te zorgen voor een goed beleid.”

Schnabbel

Maar hoe komt het dat er financiële schandalen blijven opduiken sinds 2013? Gert Stas legt uit: “Het vraagt natuurlijk tijd en engagement als schepen van Financiën om je job te doen. Je kan perfect situaties ontdekken aan de hand van het meerjarenplan en de jaarrekening, documenten die elk kerkbestuur jaarlijks dient in te dienen. Als schepenen hun opdracht, waar ze toch per maand 3000 euro mee verdienen, slechts zien als een leuke bijkomende schnabbel en er bijgevolg ook weinig tijd in steken, zet je natuurlijk de deur open voor dergelijke wantoestanden. De opeenvolgende schepenen van financiën Kempeneers en  François dragen hierin een zware verantwoordelijkheid.”

Kerkenbeleid

Als zijn partij aan zet mag komen van de kiezer zal Vooruit een degelijk kerkenbeleid op tafel leggen. “Ik pleit voor een transparant beleid met bindende afspraken tussen stad en het Centraal Kerkenbestuur, dit om financiële misstanden te voorkomen. Het is hoog tijd voor een effectief en correct financieel beheer van publieke middelen, ook met betrekking tot religieuze instellingen”, besluit fractieleider Gert Stas.