De Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerp beoordelingskader waarmee de Vlaamse regering in afwachting van het stikstofdecreet nieuwe vergunningsaanvragen wilde beoordelen. De Raad van State formuleert in zijn advies geen inhoudelijke kritiek op het ontworpen beoordelingskader van de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS), maar zegt helder dat voor dergelijk beoordelingskader “een duidelijke decretale grondslag vereist is”. Daarmee bevestigt de Raad van State wat ook de Raad voor Vergunningsbetwisting reeds stelde in het Ineos-arrest: een stikstofdecreet moet er zijn vooraleer het nieuwe beoordelingskader kan aanvangen. Het ontwerp van stikstofdecreet is intussen als voorstel van Open VLD en N-VA ingediend in het Vlaams Parlement en zal apart aan de Raad van State worden voorgelegd de komende 60 dagen. Cd&v neemt akte van de démarche van de twee coalitiepartners. Het inspireerde Fonny Dirix tot een cartoon.