Om Vooruit in Gingelom bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 na 30 jaar volstrekte meerderheid buitenspel te zetten, verenigen de oppositiepartijen zich. Met een gemeenschappelijk project van #Leef, cd&v en N-VA trekken ze onder de naam ‘Graag Gingelom’ met één lijst naar de kiezer in het najaar van 2024.

De nieuwe samenwerking ‘Graag Gingelom’ werd boven de doopvont gehouden in zaal Elckerlyc. Dat was een bewust gekozen locatie want de nieuwe partij pleit voor het behoud van deze zaal. “We willen met vereende krachten samen naar de kiezer trekken in 2024”, zegt Kristof Schiepers (#Leef). “Samen vertegenwoordigen wij nu al 48% van de kiezers en wij hopen nog heel wat mensen van ons kunnen en programma te overtuigen zodat we na de verkiezingen een einde kunnen maken aan meer dan 30 jaar absolute meerderheid van Vooruit in Gingelom. We hebben een inhoudelijk sterk programma. Dat gaan we nog verder versterken door ons oor te luister te leggen bij de Gingelomnaren.” Ook N-VA wil met nieuwe, frisse ideeën aan de slag. “Wij brengen het beste van onze drie partijen samen”, beaamt Marlies Boonen (N-VA). “Door de ervaring die we hebben opgedaan als gemeente- en OCMW-raadslid in de oppositie willen we graag op een andere manier inspelen op de noden van onze inwoners. Wij reiken oplossingen aan voor het mobiliteitsprobleem, het jeugd en energiebeleid, een multifunctionele zaal voor het verenigingsleven en kleine gemeenschapszaaltjes voor de deelgemeenten.”

Landbouwgemeente

Volgens Gunther Craninx (cd&v) mag het resultaat gezien worden na twee jaar voorbereidingen. “Ons volledig programma komen wij in de volgende maanden persoonlijk bij alle mensen thuis toelichten. Wij willen met dit project zeker ook inzetten op toerisme dat niet beperkt mag blijven tot de bloesemperiode en we willen voldoende aandacht geven aan onze landbouwbedrijven. Gingelom is een landbouwgemeente en daar zijn we trots op.”

Burgemeester Patrick Lismont (Vooruit-Goesting) reageert op de nieuwe politieke situatie. “Ik respecteer hun keuze maar voor ons als Vooruit verandert dat niets. Wij vertrekken zoals we altijd hebben gedaan vanuit onszelf en de noden en wensen van onze kiezers en proberen daarmee een sterk beleid te voeren.”

Door de démarche van de drie partijen zullen de kiezers in een tweepartijenstelsel terecht komen. Men zal kiezen ofwel voor de lijst van de burgemeester (Vooruit) of voor Graag Gingelom. Of niet gaan stemmen, want de gemeenteraadsverkiezingen houden met de nieuwe wetgeving niet langer de verplichting in om te gaan stemmen.