De stad Sint-Truiden is kampioen wat betreft schulden en probeert met ‘lijst 9’ twee hoeves en landbouwgrond te verkopen om zo 7 miljoen binnen te rijven. Schepen Dauw (N-VA) zet daarmee het beleid van zijn voorganger François verder. Vooral gronden, ooit geschonken door Truienaren, worden in de etalage gezet. “Voor VOORUIT kan het OCMW-patrimonium enkel verkocht worden als de inkomsten duidelijk gekoppeld zijn aan een afgebakend sociaal doel”, reageert oppositieleider Gert Stas. “De gulle schenkers van weleer draaien zich om in hun graf!”

 

Momenteel zet de stad Sint-Truiden 57 hectare landbouwgrond in de etalage, en dat wordt nog uitgebreid naar 900 hectare. Hoeveel dat uiteindelijk moet opbrengen, is nog niet duidelijk. Schepen Pascy Monette (Open-Vld) staat achter de keuze van zijn collega Dauw: “Het patrimonium dat vandaag aan de orde is, komt van het OCMW (het huidige Zorgbedrijf) en is altijd goed beheerd geweest. De inkomsten werden gebruikt voor de allerzwaksten. Drie jaar geleden werd beslist om die eigendommen te verkopen, en dat zal geen enkele invloed hebben op de ondersteuning van de hulpbehoevende Truienaars.”

Maar dit beleid van verkoop van gronden en gebouwen van de stad is tijdens deze legislatuur al jaren een doorn in het oog van de oppositie. “Het OCMW heeft heel veel gronden in eigendom dankzij erfenissen en schenkingen van Truienaren. Zij wilden destijds dat hun geld nobele, sociale doelen zou blijven dienen. En wat zien we in deze legislatuur? Hun bijdrage dient om de stadsschuld terug te betalen en de begroting niet helemaal verder te doen ontsporen. De gulle gevers draaien zich om in hun graf!” Hoe ziet VOORUIT de zaken dan? Gert Stas: “Het OCMW-patrimonium kan enkel verkocht worden als de inkomsten duidelijk gekoppeld zijn aan een afgebakend sociaal doel, bijvoorbeeld aan de bouw van een nieuwe vleugel rusthuis. Zo zouden de erflaters het ook gewild hebben. Nu verkopen we snel-snel goede gronden om slechte uitgaven te kunnen betalen. Dit is paniekvoetbal met het stadspatrimonuim”, aldus Stas.

“We zitten intussen al aan Lijst 9”, zucht de andere oppositieleider in de gemeenteraad, Peter van Dam (Groen). “Je kan met de bezittingen het beleid bepalen. Momenteel wordt alles verkocht en op de grote hoop gegooid om de put te dichten. Als ik vragen stel over hetgeen verkocht wordt, is er geen enkele schepen die weet wat er precies verkocht wordt. Ze nemen de moeite niet om te kijken wat er nu allemaal is geërfd.”

Landbouwprojecten

Met van Dam zoemen we even in op de natuur- en landbouwgronden. “Zo stond er 10 hectare natuurgrond te koop waar niemand op dat moment iets van wist”, vervolgt van Dam. “Er stond grond te koop met een prachtige hoogstamboomgaard in goede conditie, onderhouden door de stad. We proberen alles om onze hoogstam te bewaren, maar dat verkopen we en wie weet wat er mee gedaan wordt? Een stuk grond staat te koop waar illegaal een beukenhaag is gekapt. De stad doet er alles aan om dit te minimaliseren en wil geen actie ondernemen. En zo kan ik nog wel uren doorgaan…!”

Wat zou hij doen mocht Peter van Dam schepen zijn? “Ik zou voorzichtig omspringen met het verkopen. Telkens goed nagaan wat we precies verkopen, en dat in alle transparantie bespreken op de gemeenteraad. Zelf zou ik graag als try out  5 pachtvrije landbouwpercelen ter beschikking te stellen van organisaties en particulieren die hier een vernieuwend landbouwproject willen opstarten. Om in aanmerking te komen moet het project duurzaam, economisch haalbaar en vernieuwend zijn, en een meerwaarde betekenen voor de lokale gemeenschap. Ik zou ook landbouwgronden van de stad gericht verkopen aan kleine boeren om de korte keten te stimuleren.”