Een lening van de stad Sint-Truiden van 350.000 euro en betaalde facturen door de stad, allemaal voor de kerkfabriek van Velm, hadden niet mogen gebeuren. In het zondagse radioprogramma ‘Thuis in Haspengouw’ hield gemeenteraadslid en oud-burgemeester Ludwig Vandenhove (Vooruit) een pleidooi voor het systeem met “vier paar ogen” om dit faliekante beleid te voorkomen.

Waarover gaat het? De stad leent 350.000 euro zonder documenten of papieren en betaalt daar bovenop facturen, allemaal vanuit de Truiense stadskas, bedragen die moesten dienen om de kapelanij van Velm te renoveren. “Het blijkt nu dat het om een renteloze lening ging die het stadsbestuur niet had moeten doen”, reageert raadslid Ludwig Vandenhove op Trudo FM. “De stad hoefde die lening niet te doen want de kerkfabriek had genoeg geld. Dit had niet mogen gebeuren. Het ziet ernaar uit dat het om dezelfde constructie gaat als met de lening aan wijlen Jef Cleeren waarbij het geld uit de stadskas komt maar naar oneigenlijke doelen gaat.”

Wat Vandenhove stoort is het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de opeenvolgende schepenen van Financiën. “Erik Carlier, Ingrid Kempeneers en Jo François hebben hun werk niet gedaan zoals het had moeten gebeuren. Er zijn geen bewijzen maar het is toch té gemakkelijk om doodgewoon te zeggen ‘ik wist van niks’. Dat vind ik iets te vrijblijvend voor een job die 3000 euro per maand oplevert.”

4 checks

Gevraagd naar het alternatief, en hoe zoiets te voorkomen, antwoordt Vandenhove gevat: “Ik ben ervan overtuigd dat we een andere houding moeten aannemen in het stadsbestuur. In mijn periode als burgemeester werden alle facturen getekend door 4 personen: de algemeen directeur, de financieel directeur, de burgemeester en de bevoegde schepen. Zo heb je een systeem van ‘vier paar ogen’ en wordt misbruik uitgesloten. Externe instanties zoals de kerkfabrieken of het zorgbedrijf werden ook opgevolgd. Dat hoort zo. Ik mag hopen dat het gerecht nu zijn werk doet.”

Intussen is Audit Vlaanderen alvast gestart met een vooronderzoek.

Ludwig Vandenhove (Vooruit) betreurt de huidige gang van zaken in zijn stad Sint-Truiden.