De Vlaams Belang (VB) kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van ’24 trokken de voorbije dagen al flyerend door de stationsbuurt met hun plan van aanpak. Dat was nog voor de agressie van zondagnamiddag in de Stapelstraat. De partij scoort goed bij Truiense jongeren, waarvan er een aantal op de VB-kieslijst zullen staan in oktober ’24. “Dat het bestuur nu pas probeert in te grijpen in de stationsbuurt ligt aan het feit dat ze de problemen jarenlang niet onder ogen hebben willen of durven zien”, stelt kandidate Larissa Claesen (22).

Op 13 oktober 2024 kunnen u en ik gaan stemmen voor de samenstelling van een nieuwe gemeenteraad voor Sint-Truiden en krijgt de stad een nieuw bestuur voor 6 jaar. Alleen bij Vlaams Belang zijn er al enkele namen van kandidaten bekend die volgend jaar op de lijst zullen staan. Wat vinden zij van de gebeurtenissen van de laatste weken? “Ik vind het jammer dat er na al die tijd en na het zoveelste voorval in onze stad, nu pas wordt gereageerd”, vertelt de Truiense Larissa Claesen (22). Larissa heeft bijna haar diploma Graduaat Systeem- en netwerkbeheer op zak. “U spreekt van weken maar we zijn met het Vlaams Belang in Sint-Truiden al jaren aan het eisen om de problematiek in en rond de stad aan te pakken. Herinner u onze actie in 2021 na het incident van de buschauffeur die op de Naamsevest in elkaar werd geslagen. Er wordt tot op de dag van vandaag geen gehoor aan ons gegeven. En het is simpel: wie een strafbaar feit heeft gepleegd moet via snelrecht binnen de drie dagen ook daadwerkelijk gestraft worden.”

Politiepatrouilles met honden

Dat vinden de andere drie kandidaten ook. Marc Geraerts (56) is spekslager van beroep en betreurt dat er al zoveel jaren verloren zijn gegaan. “De bestuurders willen het probleem niet onder ogen komen en ze willen niet toegeven dat het Vlaams Belang met de oplossingen komt. Door onze flyeractie willen wij laten zien dat wij er wél zijn voor onze Truienaren.” Zijn partijgenoot Patrick Vanparys (26) heeft al een diploma Scheepswerktuigkundige en studeert nu Rechten aan de KUL. “Toch ga ik tijd vrijmaken om mij voor Vlaams Belang te engageren. Zo moeten er meer politiepatrouilles in burger komen en dient er vaker met hondenpatrouilles te voet worden gecontroleerd. Een nultolerantiebeleid is hier op zijn plaats.” Dat beaamt kandidaat Dylan Vandevoordt (23) die in de horeca werkt. “Burgemeester Kempeneers wees enkel in de richting van het psychiatrisch ziekenhuis Asster, maar we mogen niet vergeten dat het asielcentrum Fedasil hier in de buurt ligt en ook daar wordt er veel voor overlast gezorgd.” Verder dringt de partij aan op het stimuleren en opzetten van Buurt-Informatie-Netwerken en een betere ondersteuning voor slachtoffers met gratis eerstelijnshulp. “Er moet een verbod komen om na 22 uur in en rond de stationsbuurt nog rond te hangen en we vragen meer camera’s in de buurt”, besluit Claesen.

In beeld van links naar rechts: Larissa, Patrick, Marc, Roosmarijn en Dylan. En zo kennen  we de eerste kandidaten al voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober ’24.

“De Truienaar blijft wachten op een deftig veiligheidsbeleid zodat iedereen zich weer veilig kan voelen in Sint-Truiden. We hebben nood aan een harde aanpak en wel nu”, zegt Roosmarijn Beckers.

In beeld: De Vlaams Belang-kandidaten flyeren in de stationsbuurt om hun plan van aanpak voor te stellen

Beelden © rudc