Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft opgeroepen tot een gewetensstemming onder volksvertegenwoordigers over de immuniteit van asbestproducenten. In een uitgebreide Facebookpost benadrukt ze het ethische karakter van het asbestdossier en roept de minister op tot een loskoppeling van partijdiscipline bij de stemming hierover in het federaal parlement. “Op dit moment genieten asbestproducenten immuniteit en komen ze weg met de dood van landgenoten door asbest.”

“Momenteel geldt in België het systeem dat een asbestproducent gemakkelijk wegkomt met het schadelijke asbest dat hij geproduceerd heeft”, stelt Zuhal Demir (N-BA). “U gaat dood, u krijgt wat geld, maar alleen op voorwaarde dat degene die uw dood veroorzaakt heeft daar niet mee lastig gevallen wordt. Ik weet zeker dat historici op een bepaald moment de constructie van deze regeling gaan napluizen en zullen stuiten op belangenvermenging. Een andere verklaring voor de bescherming van een miljardairsfamilie is er niet. Geen enkele VOLKSvertegenwoordiger die naam waardig kan hier mee ingestemd hebben. En toch hadden Open VLD en Vooruit (toen sp.a) er geen enkele moeite mee. Dat was 2007”, blikt Demir historisch terug.

Basisrecht

“Het asbestdossier is door zijn voorgeschiedenis een ethisch dossier geworden. Het had het nooit mogen zijn. Het gaat om basisrecht”, schreef Demir. Ze benadrukte de noodzaak om elk parlementslid in staat te stellen in eer en geweten te stemmen, ongeacht partijlijnen. De minister drong er bij volksvertegenwoordigers op aan om te stemmen in het belang van de slachtoffers van asbest in België. Demir bekritiseerde ook de politieke houding ten aanzien van het dossier, waarbij ze specifiek wees op de liberale partijen. “Het lijkt of ze het onrecht willen laten uitsterven met de slachtoffers”, merkte ze op. Ze betreurde dat partijen die in oppositie zouden steunen, het voorstel nu afwijzen.

Liberale ‘njet’

De minister riep op tot steun over alle partijgrenzen heen voor het voorstel om de immuniteit van asbestproducenten af te schaffen, voorgesteld door federaal Kamerlid Valerie Van Peel. Een eerdere poging om dit te bereiken werd geblokkeerd door de regering De Croo, maar vandaag krijgt het parlement een herkansing. Ondertussen werkt Demir op Vlaams niveau aan het verkrijgen van bijkomende middelen van asbestproducenten om de vervuiling op hun kosten op te ruimen.

Beeld © rdc