Het Truiense stadsbestuur heeft haar bodemsaneringsplan voor de voormalige stortplaatsen van Melveren klaar en ingediend bij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM). Die had de stad verplicht er werk van te maken. De kostprijs voor de reiniging wordt geraamd op 4.279.825 euro, exclusief BTW. “Na 12 jaar getreuzel halen ze mijn plan eindelijk terug uit de kast, waardoor je de kosten ‘maal twee’ mag doen”, reageert toenmalig schepen en huidig gemeenteraadslid Filip Moers (VOORUIT). “Het bestuurscollege gaat er te gemakkelijk vanuit dat er op dit moment geen problemen zijn voor de volksgezondheid. Ik wil dat ze nu stalen laat nemen. De inwoners in de buurt van het stort hebben recht op deze informatie.”

 

Het stadsbestuur van Sint-Truiden (CD&V, N-VA en Open VLD) gaat dan toch, met het mes op de keel door OVAM, de stortplaatsen in Melveren saneren. Schepen van Leefmilieu Peter Deltour (N-VA) wil er een landschapspark van maken. Het reinigen van de gronden stijgt intussen boven de 4,2 miljoen euro, een factuur die de voorbije 12 jaar steeds hoger werd en door het stadsbestuur werd uitgesteld. Oud-schepen Filip Moers (Vooruit) – de bedenker van het landschapspark – herinnert zich wat CD&V en Open VLD deden toen zijn partij in de oppositie belandde. Moers legt uit: “Alle stappen waren gezet. Ik had een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgestart om geen tijd te verliezen en om dat landschapspark vergund te krijgen. Het vorig beleid CD&V en Open VLD hebben dit weer ongedaan gemaakt en wilden er per sé een bedrijvenzone van maken. Dat betekent dat alles zou moeten afgegraven worden, een onbetaalbare zaak, vele malen duurder dan het concept van een landschapspark, zo rond de 17 miljoen euro. Ook met de N-VA erbij bleef men maar treuzelen.”

Geen eigenaar

“Voor alle duidelijkheid: de stad is nog steeds geen eigenaar van die percelen”, geeft Filip Moers ons mee. “Uit het dossier blijkt dat er vanuit de ambtenarij voorstellen gekomen zijn om financiële middelen hiervoor te voorzien maar die hebben een bepaald niveau niet overleefd.” De VOORUIT-fractie roept alle raadsleden van de gemeenteraad op om dit dossier eindelijk af te ronden, te beginnen met eigenaar te worden van de betrokken percelen. De partij pleit voor het eerste saneringsvoorstel in verband met het afdekken van de site. “Dat blijft de goedkoopste mogelijkheid.”

Nu stalen nemen

“Ik dring erop aan om nu stalen te nemen en te kijken of PFOS aanwezig is”, vervolgt Moers. “Wat is de evolutie van de vervuiling in de bodem maar ook in het grondwater? De mensen mogen dat toch weten! Er zijn indertijd door mij peilbuizen aangebracht die hiervoor perfect bruikbaar zijn. De inwoners in de buurt van het stort hebben recht op deze informatie, zeker als je weet dat bij recent onderzoek naar concentraties van PFOS in de Melsterbeek ter hoogte van Donk als mogelijke bron van PFOS afvalstorten worden genoemd. De Melsterbeek stroomt over een lengte van 700 meter vlak langs de voormalige stortplaats van Melveren. Ik moet daar geen tekening bij maken hé.”