Met de Gemeente-Stadsmonitor peilt de Vlaamse overheid om de drie jaar naar de mening van de burger over het beleid van hun stad of dorp. De bevraging wordt als zeer betrouwbaar beschouwd gezien het hoge aantal deelnemers. In Sint-Truiden heeft amper 13 procent vertrouwen in het stadsbestuur van cd&v, OpenVld en N-VA. De oppositie ruikt haar kans: “Tijd voor een ander, meer transparant en zuinig beleid.”

 

Lokale beleidsthema’s zoals veiligheid, armoede, wonen, verkeer en diversiteit komen aan bod in een bevraging waaraan in totaal 135.000 Vlamingen uit de 300 Vlaamse steden en gemeenten hebben deelgenomen. Sint-Truiden staat op de laatste plaats in Limburg, op de voorlaatste in Vlaanderen. “Dat blijkt uit de driejaarlijkse officiële bevraging van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), de zogeheten Gemeente-Stadsmonitor”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit). “Het was te verwachten met alle schandalen, die we de laatste jaren gekend hebben. En toch heb ik de indruk dat deze coalitie van cd&v-N-VA-Open Vld geen conclusies trekt en gewoon verder doet. Het vertrouwen is in drie jaar tijd gedaald met 15% tot op het één na laagste niveau in heel Vlaanderen. Sint-Truiden scoort 13% ten opzichte van 29% gemiddeld voor gans Vlaanderen. Maar liefst 42% van de ondervraagden heeft weinig vertrouwen in de huidige bestuursploeg. Wat mij betreft is het tijd voor een ander, meer transparant en zuinig beleid. Met steeds minder geld in de stadskas is blijkbaar ook het vertrouwen in het stadsbestuur enorm gedaald. Wij rekenen en vertrouwen op het gezond verstand van de Truienaren op zondag 13 oktober 2024 naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen”, aldus Vandenhove.

Sneeuwcrisis

De laatste blunder van de bestuurscoalitie is volgens partijgenoot Gert Stas (Vooruit) die van de aanpak van de sneeuwval. “Het was de voorbije sneeuwweek gevaarlijk glad op openbare plaatsen zoals aan bushaltes, op fietspaden en in de kerkdorpjes vlakbij de winkels. De sneeuw maakte dat burgers zich een weg moesten banen door dikke pakken sneeuw. Een lawine van klachten is dan ook het logische gevolg”, reageert de fractieleider. “De stad schiet hopeloos te kort. Op sommige plaatsen werd er wel af en toe gestrooid, maar zonder sneeuwruimers volstaat dat niet om de grote hoeveelheden sneeuw weg te werken. Aan het stadspersoneel zal het niet gelegen hebben, ze draaien overuren en doen wat ze kunnen, maar botte besparingen beperken hun slagkracht. Er is minder uitvoerend personeel en de  fietspaden werden dus niet geruimd en bestrooid.”

“Besturen is vooruitzien”

In Landen rolde de stad samen met lokale landbouwers en hun uiterst geschikt materiaal een plan uit voor het ruimen van de wegen. “We wisten allemaal dat de sneeuwval er zat aan te komen”, vervolgt Stas. “De collega’s van de stad Landen hebben mooi geanticipeerd op de zaak. Maar ik heb niets gezien van dergelijke vooruitziendheid in Sint-Truiden, enkel het improvisatietalent van hardwerkend stadspersoneel kon erger voorkomen.” Maar toegegeven, de sneeuwval was toch uitzonderlijk? Gert Stas: “Natuurlijk begrijp ik dat de uitzonderlijke sneeuwval niet vanaf dag één en in elke kleine afgelegen straat onmiddellijk kan geruimd worden. Maar je verwacht wel iets meer van je stadsbestuur.”

Mobiliteit en coördinatie is een bevoegdheid van burgemeester Kempeneers (cd&v). Die reageerde in de pers door te stellen dat er inderdaad veel klachten waren van bewoners op de sneeuwval. Maar tegelijkertijd wijst ze erop hoe uitzonderlijk de sneeuwval was. “We hebben op verschillende momenten tijdens de dag en de nacht gestrooid”, aldus Kempeneers. “Maar op wegen die weinig worden bereden heeft strooizout weinig effect.”