Het onafhankelijke agentschap Audit Vlaanderen vraagt aan het Truiens stadsbestuur om met een concreet actieplan voor de dag te komen in de strijd tegen de belangenvermenging waaraan schepenen zich in het verleden hebben bezondigd. Schepen Günther Dauw (N-VA) wil tegen het einde van het jaar klaar zijn met dat plan. Fractieleider Gert Stas (Vooruit) zal volgende maand zelf een plan op tafel leggen als de meerderheid blijft talmen.

Audit Vlaanderen vraagt aan het stadsbestuur van Sint-Truiden om een actieplan op te maken om belangenconflicten in de toekomst te vermijden, en om de schijn van belangenvermenging te vermijden. “We ontvingen inderdaad de resultaten van het rapport van Audit Vlaanderen”, zegt schepen Günther Dauw (N-VA). “Het agentschap vraagt ons om één maatregel uit te werken om het risico op belangenvermenging te verminderen. We moeten hen een actieplan bezorgen vóór 15 mei. Het komt erop neer dat we een plan moeten maken waardoor de kans op belangenvermenging zo laag mogelijk wordt gehouden. We willen als stadsbestuur hiermee klaar zijn tegen het einde van het jaar.”

Ontnuchterend

Fractieleider Gert Stas (Vooruit) noemt het rapport én ook de reactie van de schepen ontnuchterend. “Alles kan hier blijkbaar. De schepenen gaan elkaar dus niet controleren en elke schepen kan op zijn eigen eilandje gewoon verder blijven doen. Want het plan komt er pas tegen het einde van het jaar. Dit bestuurscollege heeft echt een probleem door pas na de verkiezingen met iets te komen. Er moet nu een signaal gegeven worden.” De oppositieleider verhoogt de druk op burgemeester Kempeneers (cd&v) en de schepenen van cd&v, Open Vld en N-VA. “De burger moet vóór de verkiezingen weten waar hij staat. De burger moet vertrouwen hebben in de mensen die op de lijsten staan voor de verkiezingen. Kom dus volgende maand naar de gemeenteraad met aanbevelingen, kom met meer controlemechanismes, anders zullen wij dat doen”, aldus Gert Stas. De oppositieleider hoopt dat alle politieke partijen zich nu scharen achter een snelle aanpak om meer transparantie te bekomen.

In een reactie neemt schepen Dauw wat gas terug. “De concrete maatregelen zullen er inderdaad snel komen”, zegt Dauw. “De datum van het einde van het jaar verwijst naar concretiseringen, dingen die we zullen gaan uitrollen. Dus we gaan niets op de lange baan schuiven.” Waarop Stas dan weer opmerkt dat met zo een antwoord alles zijn gangetje kan blijven gaan tot het einde van het jaar.