Het nieuwe actieplan van het Truiense stadsbestuur om belangenvermenging door schepenen tegen te gaan, is nog niet omgezet in voorstellen die op de gemeenteraad ter stemming konden worden gelegd. Oppositiepartij Vooruit stelde op de gemeenteraad maatregelen voor om het besturen van de stad transparanter te maken. Twee voorstellen kregen groen licht, maar schepenen zullen tot 85.000 euro aan budgetten kunnen blijven uitgeven zonder verantwoording af te leggen.

Audit Vlaanderen eiste vóór 15 mei een actieplan om belangenvermenging tegen te gaan op het niveau van ambtenaren, mandatarissen en schepenen van de stad Sint-Truiden. Daarin staan intenties zoals het verplicht indienen van een lijst met al je financiële belangen als verkozenen. Daarnaast krijgt elke mandataris een afwegingskader en opleidingen om zichzelf bewuster te zijn van de gevaren van gesjoemel. Op een raadscommissie werd het actieplan voorgesteld. “Maar daar ben je weinig mee als je geen reglementen daarover stemt”, zegt fractieleider Gert Stas (Vooruit). “Groot was mijn verbazing dat de meerderheid van cd&v, N-VA en Open Vld afgelopen maandag niet naar de gemeenteraad kwam met concrete voorstellen. De bewoners van Sint-Truiden willen een duidelijk signaal. Daarom hebben we maandagavond vanuit Vooruit zelf enkele voorstellen tot reglement ingediend om de burgemeester en de schepenen in de toekomst beter te kunnen controleren.”

Fractieleider Gert Stas (Vooruit): “In de wekelijks 700 pagina’s tellende tekst van het schepencollege vindt een kat zijn jongen niet terug”

Zo wil Gert Stas dat de beslissingen van het schepencollege sneller worden gecommuniceerd en gemakkelijker terug te vinden zijn. Volgens schepen Günther Dauw (N-VA) gebeurt dat al. “Wij zijn vandaag al transparant bezig, en dit sneller communiceren doen we al. Dat die 700 bladzijden wekelijks meer gestructureerd gebracht mogen worden is inderdaad een werkpunt. Dat gaan we bekijken.” De meerderheid van cd&v, N-VA en Open Vld keurde de voorstellen van Vooruit alvast goed.

Budgetten

Het derde reglementsvoorstel van de budgetten haalde het echter niet. “Een schepen kan nu zonder enige vorm van controle en verantwoording een budget tot 85.000 euro uitgeven”, aldus Stas. “Vooruit wilde dat bedrag verlagen naar 25.000 euro.” Maar het voorstel haalde het niet. “Nochtans is het net daar dat het de laatste tijd is misgelopen”, stelde Stas. De meerderheid vreest echter dat als er voor elk budget eerst op de gemeenteraad moet gewacht worden, er onnodige vertragingen worden opgelopen in dossiers. “Bovendien wordt dat bedrag ook gehanteerd als norm in andere gemeenten”, stelde Günther Dauw.

Stemmingmakerij

In een constructief debat werd het schepen Dauw toch even te veel en verweet hij de oppositie stemmingmakerij. Waarop Stas de schepen fijntjes wees op de reeks onderzoeken vanuit Vlaanderen en dat de stad onder financieel toezicht werd geplaatst. Burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v), die nauwelijks kon wegen op het debat tussen Dauw en Stas, werd niet genoemd door Stas, maar voelde zich toch aangesproken. “Ik word ten onterechte geviseerd. Ik sta in geen enkele audit vermeld”, reageerde ze plots, waarop er wat verbaasd werd opgekeken. Raadslid Stas reageerde alert: “Ik heb hier geen namen genoemd, ook de uwe niet, maar nu u er zelf over begint, ja, lees het maar na,  u staat er wel in. U was schepen van Financiën in de periode van de onregelmatigheden.”

Schepen Günther Dauw reageerde na de raad dat het dossier in voorbereiding zit bij de dienst organisatiebeheersing om er zo snel mogelijk uitvoering aan te geven. “Sommige maatregelen zoals verklaring op eer zullen relatief snel kunnen, een aantal andere logischerwijze pas na de vakantie, zoals bijvoorbeeld de opleiding voor nieuwe mandatarissen. Maar wat sneller kan, zal met prioriteit worden doorgevoerd.”

Schepen Günther Dauw (N-VA) is de binnen de meerderheid de trekker van het actieplan tegen belangenvermenging en belooft om dat verder uit te rollen. “Ik wil de stad op deontologisch en financieel vlak correct laten functioneren”