In een druk bijgewoonde Curieus in de Breendonkstraat heeft de partijafdeling van Vooruit in Sint-Truiden haar nieuwjaarsreceptie gehouden. Voorzitter Jo Vanrutten en fractieleider Gert Stas hielden een pleidooi voor een bestuur met de partij Vooruit op àlle niveaus. “En wat Sint-Truiden betreft: cd&v, Open Vld en N-VA laten de stad achter met de hoogste schuldgraad per inwoner. De vele luxeprojecten en het postjes pakken hebben de Truienaar niet gediend. Zonder Vooruit gaat onze stad achteruit. Maar we zullen hard moeten werken om de verkiezingen te winnen.”

 

Zondagochtend 11 uur. Een gezellige drukte in Volkshuis Curieus waar er enthousiast met nieuwjaarswensen werd rondgestrooid. En daar horen de traditionele nieuwjaarstoespraken bij. Jo Vanrutten, voorzitter van Vooruit Sint-Truiden, sprak van een zeer belangrijk jaar en focuste vooral op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. “Het zal erop aan komen om de mensen te overtuigen om voor Vooruit te stemmen. Het is aan ons om daarvoor te zorgen. Ik vrees ervoor, ja ook in Sint-Truiden, dat extreem rechts in de gemeenteraad zal komen met 3 of zelfs 4 zetels. Nochtans is de Truienaar geen extreem rechts persoon. De verantwoordelijkheid ligt bij de huidige meerderheidspartijen cd&v, Open Vld en N-VA, die er in onze stad een boeltje van gemaakt hebben. De schandalen en de fratsen hebben zich in een sneltempo opgevolgd.” Vanrutten klonk ook trots over de Vooruit-fractieleden. “Ik ga niet akkoord met zij die vinden dat we op een negatieve manier aan oppositie hebben gedaan. Onze fractie heeft de schandalen kunnen blootleggen, dat is onze plicht. Nu komt het erop aan de verkiezingen te winnen zodat we de stad kunnen besturen. Er is weinig geld maar we gaan onze verantwoordelijkheid niet uit de weg om onze stad goed te besturen.”

    “Het was onze plicht om de schandalen bloot te leggen” (Jo Vanrutten, voorzitter lokale afdeling Vooruit Sint-Truiden)

1400 Truienaren op wachtlijst

Vervolgens benadrukte Gert Stas, de fractieleider in de gemeenteraad, het belang van Vooruit op àlle bestuursniveaus, en prees hij het goede werk van Vooruit in de federale regering. “Het contrast met de Vlaamse regering is groot. Het woonbeleid van minister Diependaele komt erop neer dat maar liefst 180.000 mensen die het moeilijk hebben nog steeds moeten wachten op een sociale woning. Deze minister wil zo weinig mogelijk mensen kansen geven. In Sint-Truiden alleen al bedraagt de wachtlijst 1400 mensen. Er zijn hier mensen die al 30 jaar in een sociale woning wonen, en die er misschien uitgezet gaan worden. Hoe onmenselijk kan uw beleid zijn?” Stas sneerde ook naar minister Lydia Peeters van Open Vld. “Net als de N-VA doet ze niets voor de gewone mensen. Haar busplan trekt op niets. Haltes worden afgeschaft en De Lijn wordt duurder. De gewone man wordt gekraakt.”

“Zowel in Sint-Truiden als op Vlaams niveau is men de gewone mensen vergeten. Die tellen blijkbaar niet meer mee.” (Gert Stas, fractieleider Vooruit in de gemeenteraad)

Sint-Truiden

Gert Stas zoomde ook in op het beleid in Sint-Truiden. “Het ging hier de voorbije jaren vooral om het eigen postjes pakken. De gewone man werd aan de kant geschoven. En wat laten ze nu achter? Elke Truienaar wordt geboren met 3500 euro schuld op zijn hoofd. De stadschuld is verdubbeld. En wat hebben we in de plaats gekregen? Een corrupt stadsbestuur, achterkamerpolitiek, een nieuwe steen op de markt en vele luxeprojecten die de Truienaar niet dienden.”

Van jong tot oud waren ze er, de vele sympathisanten en mandatarissen van Vooruit Sint-Truiden. Dat was ook Stas niet ontgaan. In zijn slotbetoog klonk hij hoopvol: “Ik zie veel jonge gezichten, maar ook heel oude, hé Ludwig (gelach in de zaal). Maar als ik hier zoveel mensen van alle leeftijden bij elkaar zie zitten dan is dat hartverwarmend. Dat stemt me hoopvol. Dat, en het gevoel dat de Truienaar beseft dat het zo niet verder kan. Onze partij leeft echt in Sint-Truiden. Samen zullen we hard werken en zweten om de mensen te overtuigen voor Vooruit te stemmen zodat we opnieuw een toekomst kunnen geven aan onze stad.”

Beelden © rdc