De aankoop door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse Overheid, goed voor 62 hectare uitbreiding bekend onder de naam ‘Volmolen’, kan op goedkeurend geknik rekenen van natuurliefhebbers, landbouwers en stadsbestuur. Maar dat het ANB voor een omheining van een hondenweide een aanvraag bij de stad moet indienen zou toch vlotter moeten kunnen. “Met deze uitbreiding is het noodzakelijk dat stadsbestuur en ANB nauwer samenwerken, of we verspelen mooie kansen zoals in de holle weg in Kerkom de uitkijktoren, die nu in Borgloon staat”, waarschuwt Vooruit-raadslid Ludwig Vandenhove.

Net op het moment dat de stad Sint-Truiden groeit en uitbreidt, denk maar aan de ontwikkeling op Nieuw Sint-Truiden, grenzend aan de Fruitvallei, waar in september honderden leerlingen naar school zullen gaan, doet het ANB de koop van haar leven. Frank Saey van het ANB klint best tevreden: “De broodnodige herbebossing van Vlaanderen kunnen we in deze regio met 62 hectare uitbreiding realiseren. Er komen wandel- en fietsroutes doorheen de Volmolen.” Schepen van Milieu en Toerisme Nina Kvikvinia (N-VA) ziet eveneens mogelijkheden: “In samenspraak met Natuur en Bos zijn we bezig met de vormgeving. Wij willen er voor de jeugd een belevingspad en speelbos maken. We overwegen nog een Finse piste. Het geheel zal aansluiten bij de bestaande speelweide en zal een toeristische meerwaarde bieden.”

“Akkoord, maar op vlak van samenwerking tussen het ANB en de stad moet er dan een tandje worden bijgestoken”, vindt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit). “In heel dit gebied werken de twee actoren nog teveel naast elkaar. De lijst van klachten groeit”, aldus de oud-burgemeester. “De stad moet dringend een verkeersbord plaatsen aan de Zoutleeuwsesteenweg dat zegt dat de straat doodloopt en dat er enkel toegang is voor de aangelanden. En begin met handhaving en controles in het gebied want er wordt vaak afval achtergelaten en jongeren steken er vuurwerk af. Ik zou de bevolking informeren dat er nu al hondenlosloopweides zijn en ik zou de signalisatie en de informatie van de Fruitvallei aanpassen met deze uitbreiding van het gebied.”

Blauwe zone

Tenslotte heeft de Vooruit-kopman bedenkingen bij de uitbreiding ter plaatse van de blauwe zone. “De bedoeling moet toch zijn om de auto’s zoveel mogelijk uit dat gebied weg te houden. Het is dan ook absurd dat de blauwe zone is uitgebreid tot de Volmolen. Als je ter plaatse gaat kijken, is het absurd om daar parkeerplaatsen te gaan voorzien: een smalle weg langs een diepe gracht. Onbegrijpelijk!”, aldus nog Ludwig Vandenhove, die hoopt dat er een gemeenteraadscommissie ter plaatse kennis kan nemen van het gebied en de mogelijkheden qua verdere natuurontwikkeling. “Nogmaals, het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos moet veel meer een natuurlijke partner worden van de stad Sint-Truiden dan nu het geval is”, besluit de  VOORUIT-Volksvertegenwoordiger.

Foto © Visit Limburg