De gouverneur van Limburg heeft Vlaams Belang Sint-Truiden gelijk gegeven in haar klacht dat de nieuwe straatnaambordjes van de Truiense voetwegen een inbreuk zijn op de taalwetgeving. Bevoegd schepen Mieke Claes (N-VA) start een naamgevingstraject op om alle bordjes te laten vervangen.

Vorige maand diende Vlaams Belang Sint-Truiden een klacht in bij de provinciegouverneur over de Franse benamingen van de trage wegen in Sint-Truiden. De lokale afdeling vindt deze in strijd met de taalwetgeving. Ze krijgen nu gelijk van de gouverneur. Kandidaat-gemeenteraadslid Patrick Vanparys (Vlaams Belang) klinkt triomfantelijk bij het nieuws. “De gouverneur heeft de beslissing van het bestuurscollege geschorst en hen erop gewezen dat de naamborden met ‘sentier’ en ‘chemin’ uit het straatbeeld dienen te verdwijnen.” Een beetje een zure situatie voor schepen Mieke Claes (N-VA). De voorbije maanden werd er immers onder haar leiding alle doorsteken, steegjes, fietsverbindingen, wandel- en veldwegen in Sint-Truiden in kaart gebracht en geïnventariseerd. Maar toen de straatnaamborden van deze wegeltjes in het straatbeeld verschenen bleken ze genummerd, in het Frans voorafgegaan met ‘chemin’ of ‘sentier’, omdat er gebruik werd gemaakt van een oude, franstalige aardrijkskundige map. De lokale afdeling van Vlaams Belang diende daarop een klacht in wegens inbreuk op de taalwetgeving. De klacht is nu dus ontvankelijk en terecht verklaart. “Dit was juridisch en politiek de enige logische beslissing”, besluit Patrick Vanparys.

Naamgevingstraject

De collegebeslissing werd dus door de gouverneur van Limburg geschorst. Bevoegd schepen voor Ruimtelijke Ordening Mieke Claes (N-VA) reageert: “We hebben inderdaad een fout gemaakt met die franstalige bordjes. Ik stel gewoon vast dat andere steden en gemeenten ook zo hebben gewerkt. Maar soit, we respecteren de terugkoppeling van de gouverneur. De palen spreken geen Frans en blijven staan, maar de naambordjes ‘sentier’ en ‘chemin’ zullen vervangen worden door ‘voetweg’ of ‘buurtweg’ en sommige krijgen op termijn een naam gekoppeld aan de omgeving of aan de lokale geschiedenis. Ik ben blij dat het zeer goede en belangrijke beleidskader definitief goedgekeurd is. Zo kunnen we het opheffen of verleggen van voetwegen correct aanpakken, bij operationele beleidskeuzes zoals verbindingen tussen natuurgebieden.”